zhè xiē nián yī gè rén这 些 年 一 个 人Những năm này, chỉ một mình fēng yě guò yǔ yě zǒu风 也 过 雨 也 走Gío cũng qua và mưa cũng qua đi yǒu guò lèi yǒu guò cuò有 过 泪 有 过 错Đã có những nước mắt, đã có lỗi lầm huán jì de jiān chí shèn me还 记 得 坚 持 甚 么vẫn nhớ rằng luôn giữ điều gì zhēn ài guò cái huì dǒng真 爱 过 才 会 懂có yêu thật lòng mới hiểu được huì jì mò huì huí shǒu会 寂 寞 会 回 首biết cô đơn biết nhìn lại zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng终 有 梦 终 有 你 在 心 中luôn có giấc mơ luôn có bạn ở trong tim péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu朋 友 一 生 一 起 走bằng hưũ một đời đi bên nhau nà xiē rì zǐ bù zài yǒu那 些 日 子 不 再 有Những ngày đó không còn trở lại yī jù huà yī bèi zǐ一 句 话 一 辈 子Một câu nói, một đời người yī shēng qíng yī bēi jiǔ一 生 情 一 杯 酒Một tiếng lòng một ly rượu péng yǒu bù céng gū dān guò朋 友 不 曾 孤 单 过có bằng hữu không còn cô đơ yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng一 声 朋 友 你 会 懂Một tiếng bằng hữu, bạn đã hiêủ hái yǒu shāng hái yǒu tòng还 有 伤 还 有 痛vẫn còn nha vẫn còn khổ hái yào zǒu hái yǒu wǒ还 要 走 还 有 我vẫn phải đi vẫn còn có tôi péng yǒu朋 友bằng hưũ péng yǒu朋 友bằng hưũ péng yǒu朋 友bằng hưũ zhè xiē nián yī gè rén这 些 年 一 个 人Những năm này, chỉ một mình fēng yě guò yǔ yě zǒu风 也 过 雨 也 走Gío cũng qua và mưa cũng qua đi yǒu guò lèi yǒu guò cuò有 过 泪 有 过 错Đã có những nước mắt, đã có lỗi lầm huán jì de jiān chí shèn me还 记 得 坚 持 甚 么vẫn nhớ rằng luôn giữ điều gì zhēn ài guò cái huì dǒng真 爱 过 才 会 懂có yêu thật lòng mới hiểu được huì jì mò huì huí shǒu会 寂 寞 会 回 首biết cô đơn biết nhìn lại zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng终 有 梦 终 有 你 在 心 中luôn có giấc mơ luôn có bạn ở trong t im péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu朋 友 一 生 一 起 走bằng hưũ một đời đi bên nhau nà xiē rì zǐ bù zài yǒu那 些 日 子 不 再 有Những ngày đó không còn trở lại yī jù huà yī bèi zǐ一 句 话 一 辈 子Một câu nói, một đời người yī shēng qíng yī bēi jiǔ一 生 情 一 杯 酒Một tiếng lòng, một ly rượu péng yǒu bù céng gū dān guò朋 友 不 曾 孤 单 过có bằng hữu không còn cô đơ yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng一 声 朋 友 你 会 懂Một tiếng bằng hữu, bạn đã hiêủ hái yǒu shāng hái yǒu tòng还 有 伤 还 有 痛vẫn còn nha vẫn còn khổ hái yào zǒu hái yǒu wǒ还 要 走 还 有 我vẫn phải đi vẫn còn có tôi péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu朋 友 一 生 一 起 走bằng hưũ một đời đi bên nhau nà xiē rì zǐ bù zài yǒu那 些 日 子 不 再 有Những ngày đó không còn trở lại yī jù huà yī bèi zǐ一 句 话 一 辈 子Một câu nói, một đời người yī shēng qíng yī bēi jiǔ一 生 情 一 杯 酒Một tiếng lòng, một ly rượu péng yǒu bù céng gū dān guò朋 友 不 曾 孤 单 过có bằng hữu không còn cô đơ yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng一 声 朋 友 你 会 懂Một tiếng bằng hữu, bạn đã hiêủ hái yǒu shāng hái yǒu tòng还 有 伤 还 有 痛vẫn còn nha vẫn còn khổ hái yào zǒu hái yǒu wǒ还 要 走 还 有 我vẫn phải đi vẫn còn có tôi péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu朋 友 一 生 一 起 走bằng hưũ một đời đi bên nhau