měi tiáo dà jiē xiǎo xiàng每 条 大 街 小 巷Mỗi con đường lớn ngõ nhỏ měi gè rén de zuǐ lǐ每 个 人 的 嘴 里Trên miệng mỗi người jiàn miàn dì yí jù huà见 面 第 一 句 话Câu đầu tiên khi gặp mặt jiù shì gōng xǐ gōng xǐ就 是 恭 喜 恭 喜Chính là cung hỷ cung hỷ gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya恭 喜 恭 喜 恭 喜 你 呀Cung hỷ cung hỷ bạn gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ恭 喜 恭 喜 恭 喜 你Cung hỷ cung hỷ bạn dōng tiān yǐ dào jìn tóu冬 天 已 到 尽 头Mùa đông đã qua đi zhēn shì hǎo de xiāo xi真 是 好 的 消 息Thật là một tin vui wēn nuǎn de chūn fēng温 暖 的 春 风Gió xuân ấm áp đã tới jiù yào chuī xǐng dà dì就 要 吹 醒 大 地Sắp thổi qua từng ngóc ngách gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya恭 喜 恭 喜 恭 喜 你 呀Cung hỷ cung hỷ bạn gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ恭 喜 恭 喜 恭 喜 你Cung hỷ cung hỷ bạn hào hào bīng xuě róng jiě浩 浩 冰 雪 融 解Băng tuyết đã tan yǎn kàn méi huā tǔ ruǐ眼 看 梅 花 吐 蕊Đã thấy hoa mai bắt đầu nở màn màn cháng yè guò qù漫 漫 长 夜 过 去Đêm dài từ từ trôi qua tīng dào yì shēng jī tí听 到 一 声 鸡 啼Đã nghe thấy tiếng gà gáy gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya恭 喜 恭 喜 恭 喜 你 呀Cung hỷ cung hỷ bạn gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ恭 喜 恭 喜 恭 喜 你Cung hỷ cung hỷ bạn jīng guò duō shǎo kùn nan经 过 多 少 困 难Trải qua bao nhiêu khó khăn lì jīng duō shǎo mó liàn历 经 多 少 磨 练Đã tôi luyện thật nghiêm khắc duō shǎo xīn ér pàn wàng多 少 心 儿 盼 望Bao nhiêu chờ mong pàn wàng xīn de xiāo xi盼 望 新 的 消 息Đều mong đợi mùa xuân đến gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya恭 喜 恭 喜 恭 喜 你 呀Cung hỷ cung hỷ bạn gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ恭 喜 恭 喜 恭 喜 你Cung hỷ cung hỷ bạn měi tiáo dà jiē xiǎo xiàng每 条 大 街 小 巷mỗi con đường lớn ngõ nhỏ měi gè rén de zuǐ lǐ每 个 人 的 嘴 里Trên môi mỗi người jiàn miàn dì yí jù huà见 面 第 一 句 话Câu nói đầu tiên khi gặp mặt jiù shì gōng xǐ gōng xǐ就 是 恭 喜 恭 喜Chính là cung hỷ cung hỷ gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya恭 喜 恭 喜 恭 喜 你 呀Cung hỷ cung hỷ bạn gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ恭 喜 恭 喜 恭 喜 你Cung hỷ cung hỷ bạn dōng tiān yǐ dào jìn tóu冬 天 已 到 尽 头Mùa đông đã đi qua zhēn shì hǎo de xiāo xi真 是 好 的 消 息Thật là tin vui wēn nuǎn de chūn fēng温 暖 的 春 风Cơn gió xuân ấm áp jiù yào chuī xǐng dà dì就 要 吹 醒 大 地Sắp thổi đến từng ngóc ngách gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya恭 喜 恭 喜 恭 喜 你 呀Cung hỷ cung hỷ bạn gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ恭 喜 恭 喜 恭 喜 你Cung hỷ cung hỷ bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

⭐ Nhấp vào Lyrics để nghe lại từng đoạn của bài ⭐