反正他都不難受他只要自由Fǎnzhèng tā dōu bù nánshòu tā zhǐyào zìyóuDù sao cô ấy cũng không đau buồn, cô ấy chỉ cần tự do 他都不會理會我的感受tā dōu bù huì lǐhuì wǒ de gǎnshòuCô ấy đều không để ý cảm nhận của tôi 退到無路可走不如就放開手tuì dào wú lù kě zǒu bùrú jiù fàng kāi shǒuLùi đến đường cùng không lối chi bằng đành buông tay 何必要那麼多的藉口Hébì yào nàme duō de jíkǒuHà tất cần nhiều viện cớ đến vậy 讓我內疚自己還愛的不夠ràng wǒ nèijiù zìjǐ hái ài de bùgòuĐể tôi day dứt tự trách rằng yêu vẫn chưa đủ 預謀了很久不過是想分手yùmóule hěnjiǔ bùguò shì xiǎng fēnshǒuĐã dự tính trước từ lâu chẳng qua là muốn chia tay 何不直截了當的說出口hébù zhíjiéliǎodāng de shuō chūkǒuTại sao lại không dứt khoát một lời 既然你非要你的自由jìrán nǐ fēi yào nǐ de zìyóuNếu em đã cần tự do như vậy 挽留也會讓我委屈到最後wǎnliú yě huì ràng wǒ wěiqu dào zuìhòuCó níu giữ đến cuối cùng sẽ chỉ khiến tôi là người ủy khuất 煎熬了這麼久jiān’áole zhème jiǔGiày vò đã lâu như vậy 已沒有繼續的理由yǐ méiyǒu jìxù de lǐyóuĐã không còn lý do để tiếp tục 反正他都不難受他只要自由fǎnzhèng tā dōu bù nánshòu tā zhǐyào zìyóuDù sao cô ấy cũng không đau buồn, cô ấy chỉ cần tự do 他都不會理會我的感受tā dōu bù huì lǐhuì wǒ de gǎnshòuCô ấy đều không để ý cảm nhận của tôi 退到無路可走不如就放開手tuì dào wú lù kě zǒu bùrú jiù fàng kāi shǒuLùi đến đường cùng không lối, chi bằng đành buông tay 我也想要自由wǒ yě xiǎng yào zìyóuTôi cũng muốn tự do 他都不難受他只要自由tā dōu bù nánshòu tā zhǐyào zìyóuCô ấy đều không đau buồn, cô ấy chỉ cần tự do 他都不會理會我的感受tā dōu bù huì lǐhuì wǒ de gǎnshòuCô ấy đều không để ý cảm nhận của tôi 退到無路可走不如就放開手tuì dào wú lù kě zǒu bùrú jiù fàng kāi shǒuLùi đến đường cùng không lối, chi bằng đành buông tay 既然你非要你的自由jìrán nǐ fēi yào nǐ de zìyóuNếu em đã cần tự do như vậy 挽留也會讓我委屈到最後wǎnliú yě huì ràng wǒ wěiqu dào zuìhòuCó níu giữ đến cuối cùng sẽ chỉ khiến tôi là người ủy khuất 煎熬了這麼久jiān’áole zhème jiǔGiày vò đã lâu như vậy 已沒有繼續的理由yǐ méiyǒu jìxù de lǐyóuĐã không còn lý do để tiếp tục 反正他都不難受他只要自由fǎnzhèng tā dōu bù nánshòu tā zhǐyào zìyóuDù sao cô ấy cũng không đau buồn, cô ấy chỉ cần tự do 他都不會理會我的感受tā dōu bù huì lǐhuì wǒ de gǎnshòuCô ấy đều không để ý cảm nhận của tôi 退到無路可走不如就放開手tuì dào wú lù kě zǒu bùrú jiù fàng kāi shǒuLùi đến đường cùng không lối, chi bằng đành buông tay 他都不難受他只要自由tā dōu bù nánshòu tā zhǐyào zìyóuCô ấy đều không đau buồn, cô ấy chỉ cần tự do 他都不會理會我的感受tā dōu bù huì lǐhuì wǒ de gǎnshòuCô ấy đều không để ý cảm nhận của tôi 退到無路可走不如就放開手tuì dào wú lù kě zǒu bùrú jiù fàng kāi shǒuLùi đến đường cùng không lối, chi bằng đành buông tay 既然你非要你的自由jìrán nǐ fēi yào nǐ de zìyóuNếu em đã cần tự do như vậy 退到無路可走不如就放開手tuì dào wú lù kě zǒu bùrú jiù fàng kāi shǒuLùi đến đường cùng không lối, chi bằng đành buông tay

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

⭐ Nhấp vào Lyrics để nghe lại từng đoạn của bài ⭐