妹儿丫头你莫走mèi er yā tou nǐ mò zǒuCô gái nhỏ! Em đừng đi 唱首歌歌儿把你留chàng shǒu gē gē er bǎ nǐ liúĐể anh hát bài hát giữ em lại 歌中有我对你的真情gē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíngBài hát chứa tấm chân tình của anh 歌中有你的温柔gē zhōng yǒu nǐ de wēn róuBài hát có sự ấm áp của em 哥哥哥哥我不走gē gē gē gē wǒ bù zǒuAnh ơi, em sẽ không đi đâu 妹妹陪你到白头mèi mei péi nǐ dào bái tóuEm sẽ bên anh đến bạc đầu 陪你直到星星不眨眼péi nǐ zhí dào xīng xīng bù zhǎ yǎnBên anh cho đến khi những ngôi sao ngừng sáng 陪你直到月亮躲山沟péi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōuBên anh cho đến khi mặt trăng khuất sau khe núi 你莫走我不走nǐ mò zǒu wǒ bù zǒuEm đừng đi, em không đi 赌过咒拉过勾dǔ guò zhòu lā guò gōuEm hứa đi, nghéo tay nào 你莫走我不走nǐ mò zǒu wǒ bù zǒuEm đừng đi, em không đi 天做被地当铺tiān zuò bèi de dàng pùTrời làm chăn, đất làm giường 妹儿丫头你莫走mèi er yā tou nǐ mò zǒuCô gái nhỏ! Em đừng đi 唱首歌歌儿把你留chàng shǒu gē gē er bǎ nǐ liúĐể anh hát bài hát giữ em lại 歌中有我对你的真情gē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíngBài hát chứa tấm chân tình của anh 歌中有你的温柔gē zhōng yǒu nǐ de wēn róuBài hát có sự ấm áp của em 哥哥哥哥我不走gē gē gē gē wǒ bù zǒuAnh ơi, em sẽ không đi đâu 妹妹陪你到白头mèi mei péi nǐ dào bái tóuEm sẽ bên anh đến bạc đầu 陪你直到星星不眨眼péi nǐ zhí dào xīng xīng bù zhǎ yǎnBên anh cho đến khi những ngôi sao ngừng sáng 陪你直到月亮躲山沟péi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōuBên anh cho đến khi mặt trăng khuất sau khe núi 你莫走我不走nǐ mò zǒu wǒ bù zǒuEm đừng đi, em không đi 点个灯修个屋diǎn gè dēngxiū gè wūThắp sáng đèn, làm căn nhà 你莫走我不走nǐ mò zǒu wǒ bù zǒuEm đừng đi, em không đi 生个娃养条狗shēng gè wá yǎng tiáo gǒuSinh đứa con, nuôi con chó 你莫走我不走nǐ mò zǒu wǒ bù zǒuEm đừng đi, em không đi 点个灯修个屋diǎn gè dēngxiū gè wūThắp sáng đèn, làm căn nhà 你莫走我不走nǐ mò zǒu wǒ bù zǒuEm đừng đi, em không đi 生个娃养条狗 shēng gè wá yǎng tiáo gǒuSinh đứa con, nuôi thêm chó 生个娃养条狗 shēng gè wá yǎng tiáo gǒuSinh đứa con, nuôi thêm chó 你莫走nǐ mò zǒuEm đừng đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

⭐ Nhấp vào Lyrics để nghe lại từng đoạn của bài ⭐