梦里听到你的低诉Mèng lǐ tīng dào nǐ de dī suTrong mơ nghe tiếng chàng thì thầm 要为我遮风霜雨露yào wèi wǒ zhē fēngshuāng yǔlùMuốn vì thiếp dãi gió dầm sương 梦里听到你的呼唤Mèng lǐ tīng dào nǐ de hūhuànTrong mơ nghe tiếng chàng hô hoán 要为我筑爱的宫墙yào wèi wǒ zhù ài de gōng qiángMuốn vì thiếp xây cung điện tình yêu 一句一句, 一声一声Yījù yījù yīshēng yīshēngTừng câu từng câu, từng lời từng lời 诉说着地老和天荒sùshuō zhuódì lǎo hé tiān huāngNói tới khi địa lão thiên hoang 一丝一丝, 一缕一缕Yīsī yīsī yī lǚ yī lǚTừng chút từng chút, từng tia từng tia 诉说着地久和天长sùshuō zhuódì jiǔ hé tiānchángNói tới khi địa cửu thiên trường 梦里看到你的眼光Mèng lǐ kàn dào nǐ de yǎnguāngTrong mơ nhìn thấy ánh mắt chàng 闪耀着无尽的期望shǎnyào zhe wújìn de qīwàngLấp lánh những mong chờ bất tận 梦里看到你的泪光Mèng lǐ kàn dào nǐ de lèi guāngTrong mơ nhìn thấy nước mắt chàng 凝聚着无尽的痴狂níngjù zhe wújìn de chīkuángNgưng tụ những đam mê vô tận 一句一句, 一声一声Yījù yījù yīshēng yīshēngTừng câu từng câu, từng tiếng từng tiếng 诉说着地老和天荒sùshuō zhuódì lǎo hé tiān huāngNói tới khi trời cổ đất hoang 一丝一丝, 一缕一缕Yīsī yīsī yī lǚ yī lǚTừng chút từng chút, từng li từng li 诉说着地久和天长sùshuō zhuódì jiǔ hé tiānchángNói tới khi trời dài đất rộng 哦天苍苍, 地茫茫o, tiān cāngcāng dì mángmángTrời mênh mang, đất mênh mông 你是我永恒的阳光nǐ shì wǒ yǒnghéng de yángguāngChàng là ánh sáng vĩnh hằng của thiếp 山无棱, 天地合Shān wú léng, tiāndì héNúi không còn, thiên địa hợp 你是我永久的天堂nǐ shì wǒ yǒngjiǔ de tiāntángChàng là thiên đường vĩnh cửu của thiếp 哦, 天苍苍, 地茫茫tiān cāngcāng, dì mángmángTrời xanh ngắt, đất xa xăm 你是我永恒的阳光nǐ shì wǒ yǒnghéng de yángguāngChàng là ánh dương vĩnh hằng của thiếp 山无棱, 天地合shān wú léng, tiāndì héNúi không còn, đất trời hòa làm một 你是我永久的天堂nǐ shì wǒ yǒngjiǔ de tiāntángChàng vĩnh viễn là thiên đường của thiếp 哦天苍苍, 地茫茫o, tiān cāngcāng dì mángmángTrời mênh mang, đất mênh mông 你是我永恒的阳光nǐ shì wǒ yǒnghéng de yángguāngChàng là ánh sáng vĩnh hằng của thiếp 山无棱, 天地合Shān wú léng, tiāndì héNúi không còn, thiên địa hợp 你是我永久的天堂nǐ shì wǒ yǒngjiǔ de tiāntángChàng là thiên đường vĩnh cửu của thiếp 哦, 天苍苍, 地茫茫tiān cāngcāng, dì mángmángTrời thênh thang, đất mênh mông 你是我永恒的阳光nǐ shì wǒ yǒnghéng de yángguāngChàng là ánh dương vĩnh hằng của thiếp 山无棱, 天地合shān wú léng, tiāndì héNúi không còn, đất trời hòa làm một 你是我永久的天堂nǐ shì wǒ yǒngjiǔ de tiāntángChàng vĩnh viễn là thiên đường của thiếp

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

⭐ Nhấp vào Lyrics để nghe lại từng đoạn của bài ⭐