抓不住爱情的我zhuā bú zhù ài qíng de wǒKhông nắm giữ được tình yêu là tôi 总是眼睁睁看它溜走zǒng shì yǎn zhēng zhēng kàn tā liū zǒuChỉ biết đứng nhìn tình yêu ra đi 世界上幸福的人到处有shì jiè shàng xìng fú de rén dào chù yǒuThế gian này người hạnh phúc ở đâu chẳng có 为何不能算我一个wèi hé bù néng suàn wǒ yí gèVì sao không thể tính thêm tôi chứ ? 为了爱孤军奋斗wèi le ài gū jūn fèn dòuVì tình yêu tôi phải đơn độc phấn đấu 早就吃够了爱情的苦zǎo jiù chī gòu le ài qíng de kǔTừ lâu đã nếm đủ đắng cay mùi tình 在爱中失落的人到处有zài ài zhōng shī luò de rén dào chù yǒuTrong tình yêu những người thất tình cũng không ít 而我只是其中一个ér wǒ zhǐ shì qí zhōng yí gèNhưng mà sao trong đó lại có tôi 爱要越挫越勇ài yào yuè cuò yuè yǒngKhi yêu càng thất bại, càng phải can đảm 爱要肯定执着ài yào kěn dìng zhí zhuóPhải khẳng định tình yêu dành riêng cho nhau 每一个单身的人得看透měi yí gè dān shēn de rén dé kàn tòuMỗi người đơn côi đều có thể nhận thấy rõ 想爱就别怕伤痛xiǎng ài jiù bié pà shāng tòngmuốn yêu thì đừng sợ đau lòng 找一个最爱的深爱的想爱的亲爱的人zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rénTìm một người yêu nhất, sâu sắc nhất, muốn yêu nhất và thân thiết nhất 来告别单身lái gào bié dān shēnđể cáo từ đơn côi 一个多情的痴情的绝情的无情的人yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rénMột người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình 来给我伤痕lái gěi wǒ shāng hénmang đến cho tôi thương tật đầy mình… 孤单的人那么多gū dān de rén nà me duōNgười cô đơn nào đâu có ít 快乐的没有几个kuài lè de méi yǒu jǐ gèNgười vui vẻ cũng đâu có nhiều 不要爱过了错过了留下了单身的我独自唱情歌bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gēKhông muốn yêu sai lầm, rồi để lại cho tôi đơn côi ngồi hát khúc nhạc tình 为了爱孤军奋斗wèi le ài gū jūn fèn dòuVì tình yêu tôi phải đơn độc phấn đấu 早就吃够了爱情的苦zǎo jiù chī gòu le ài qíng de kǔTừ lâu đã nếm đủ đắng cay mùi tình 在爱中失落的人到处有zài ài zhōng shī luò de rén dào chù yǒuTrong tình yêu những người thất tình cũng không ít 而我不是最后一个ér wǒ bú shì zuì hòu yí gèNhưng tôi cũng không phải là người cuối cùng 爱要越挫越勇ài yào yuè cuò yuè yǒngKhi yêu càng thất bại, càng phải can đảm 爱要肯定执着ài yào kěn dìng zhí zhuókhẳng định tình yêu dành riêng cho nhau 每一个单身的人得看透měi yí gè dān shēn de rén dé kàn tòuMỗi người đơn côi đều có thể nhìn thấy rõ 想爱就别怕伤痛xiǎng ài jiù bié pà shāng tòngmuốn yêu thì đừng có mà sợ đau lòng 找一个最爱的深爱的想爱的亲爱的人zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rénTìm một người yêu nhất, sâu sắc nhất, muốn yêu nhất và thân thiết nhất 来告别单身lái gào bié dān shēnđể cáo từ đơn côi 一个多情的痴情的绝情的无情的人yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rénMột người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình 来给我伤痕lái gěi wǒ shāng hénmang đến cho tôi thương tật đầy mình 孤单的人那么多gū dān de rén nà me duōNgười cô đơn nào đâu có ít 快乐的没有几个kuài lè de méi yǒu jǐ gèNgười vui vẻ cũng đâu có nhiều 不要爱过了错过了留下了单身的我独自唱情歌bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gēKhông muốn yêu sai lầm, để rồi để lại cho tôi đơn côi ngồi hát khúc nhạc tình 找一个最爱的深爱的想爱的亲爱的人zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rénTìm một người yêu nhất, sâu sắc nhất, muốn yêu nhất và thân thiết nhất 来告别单身lái gào bié dān shēnđể cáo từ đơn côi 一个多情的痴情的绝情的无情的人yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rénMột người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình 来给我伤痕lái gěi wǒ shāng hénmang đến cho tôi thương tật đầy mình 伤心的人那么多shāng xīn de rén nà me duōCó rất nhiều người đau lòng 我应该勇敢地过wǒ yīng gāi yóng gǎn dì guò