鸳 鸯 双 栖 蝶 双 飞Yuānyāng shuāng qī dié shuāngfēiĐôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay 满 园 春 色 惹 人 醉mǎn yuán chūnsè rě rén zuìKhắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm 悄 悄 问 圣 僧qiāoqiāo wèn shèng sēngLén lút hỏi thánh tăng 女 儿 美 不 美nǚ er měi bù měiNữ nhi có đẹp hay không? 女 儿 美 不 美nǚ er měi bù měiNữ nhi có đẹp hay không? 说 什 么 王 权 富 贵shuō shénme wángquán fùguìKể làm gì vương quyền phú quý 怕 什 么 戒 律 清 规pà shénme jièlǜ qīngguīNgại làm chi giới luật thanh quy 只 愿 天 长 地 久zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔChỉ muốn trời đất lâu dài 与 我 意 中 人 儿 紧 相 随yǔ wǒ yìzhōngrén er jǐn xiāng suíĐược cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau 爱 恋 伊 爱 恋 伊àiliàn yī àiliàn yīYêu thương chàng, yêu thương chàng 愿 今 生 常 相 随yuàn jīnshēng cháng xiāng suíMuốn kiếp này luôn được ở bên nhau. 鸳 鸯 双 栖 蝶 双 飞yuānyāng shuāng qī dié shuāngfēiĐôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay 满 园 春 色 惹 人 醉mǎn yuán chūnsè rě rén zuìKhắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm 悄 悄 问 圣 僧qiāoqiāo wèn shèng sēngLén lút hỏi thánh tăng 女 儿 美 不 美nǚ er měi bù měiNữ nhi có đẹp hay không? 女 儿 美 不 美nǚ er měi bù měiNữ nhi có đẹp hay không? 说 什 么 王 权 富 贵shuō shénme wángquán fùguìKể làm gì vương quyền phú quý 怕 什 么 戒 律 清 规pà shénme jièlǜ qīngguīNgại làm chi giới luật thanh quy 只 愿 天 长 地 久zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔChỉ muốn trời đất lâu dài 与 我 意 中 人 儿 紧 相 随yǔ wǒ yìzhōngrén er jǐn xiāng suíĐược cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau 爱 恋 伊 爱 恋 伊àiliàn yī àiliàn yīYêu thương chàng, yêu thương chàng 愿 今 生 常 相 随yuàn jīnshēng cháng xiāng suíMuốn kiếp này luôn được ở bên nhau. 说 什 么 王 权 富 贵shuō shénme wángquán fùguìKể làm gì vương quyền phú quý 怕 什 么 戒 律 清 规pà shénme jièlǜ qīngguīNgại làm chi giới luật thanh quy 只 愿 天 长 地 久zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔChỉ muốn trời đất lâu dài 与 我 意 中 人 儿 紧 相 随yǔ wǒ yìzhōngrén er jǐn xiāng suíĐược cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau 爱 恋 伊 爱 恋 伊àiliàn yī ài liàn yīYêu thương chàng, yêu thương chàng 愿 今 生 常 相 随yuàn jīnshēng cháng xiāng suíMuốn kiếp này luôn được ở bên nhau. 愿 今 生 常 相 随yuàn jīnshēng cháng xiāng suíMuốn kiếp này luôn được ở bên nhau. 常 相 随cháng xiāng suíLuôn được ở bên nhau.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

⭐ Nhấp vào Lyrics để nghe lại từng đoạn của bài ⭐