7 Quy tắc Cơ bản trong viết Phiên âm tiếng Trung

Phiên âm tiếng Trung bao gồm: vận mẫu, thanh mẫu, thanh điệu. Nói đơn giản là: phiên âm = nguyên âm + phụ âm + dấu.

Những bài trước chúng ta cũng đã tìm hiểu cơ bản về phiên âm trong tiếng Trung. Để củng cố kiến thức, hôm nay trung tâm Chinese mang tới cho bạn các Quy tắc viết Phiên âm tiếng Trung

→ Trước khi tìm hiểu Quy tắc chúng ta cũng ôn lại bài:  Phụ âm ( Thanh mẫu)Nguyên âm ( Vận mẫu) trong tiếng Trung để học tốt bài này hơn.

Quy tắc viết Phiên âm tiếng Trung Quốc

Quy tắc #1: Các nguyên âm i, in, ing

Khi mở đầu một âm tiết phải thêm y đằng trước

Ví dụ:

i → yi

in →yin

ing→ying

Quy tắc #2: Đối với các nguyên âm: “ ia, ie, iao, ia, iou, iong”

Khi trở thành một từ có nghĩa thì phải đổi i thành y và thêm thanh điệu.

Ví dụ:

ia → ya → yá                                                 iang → yang → yăng

iao → yao → yăo                                           iou → you →yŏu

iong → yong→ yŏng                                     ie → ye → yě

ian → yan → yăn

Quy tắc #3: Các nguyên âm: “ü, üe, üan, ün”

Khi mở đầu một âm tiết thì bỏ dấu chấm và thêm y đằng trước và thêm thanh điệu.

ü → yu  → yŭ                                                üe → yue → yuè

üan → yuan → yuán                                      ün → yun → yún

Quy tắc #4: Các nguyên âm “ ü, üe, üan, ün”

Khi ghép với các âm “ j, q, x” thì bo hai dấu chấm trên chữ u, nhưng vẫn giữ nguyên cách phát âm.

Ví dụ:

jü → ju                              qü → qu                    xü → xu

jüe→ jue                           qüe → que                 xüe → xue

jüan → juan                      qüan → quan             xuân → xuan

jün → jun                         qün → qun                 xün → xun

Quy tắc #5: Các nguyên âm “ ü, üe, üan, ün”

Khi ghép với l và n thì để nguyên hai dấu chấm trên đầu.

Ví dụ: nü; lü

Quy tắc: #6: Các nguyên âm “ ua, uo, uai, uan, uang, uei, uen, ueng”

Khi mở đầu âm tiết thì phải đổi chữ ü  thành w và thêm thanh điệu. Riêng nguyên âm ü khi đứng một mình thì phải thêm w vào phía trước.

Quy tắc #7: Đối với các nguyên âm “ iou, uei, uen”

Khi ghép với một phụ âm thì bỏ o, e nhưng vẫn giữ nguyên cách phát âm.

Ví dụ: q + iou→ qiu

Trên đây là 7 quy tắc viết phiên âm tiếng Trung cơ bản cho người mới học.

⇒ Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu xem Thanh điệu trong tiếng Trung là như thế nào ? Đây là bài viết rất quan trọng cho người mới học.

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

10 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn duy thanh
4 months ago

ở qt2, dựa vào đâu để thêm thanh điệu v mn

đoàn huyền trang
4 months ago

tôi ko hiểu quy tắc số 6 cho lắm,ai giải thích giúp tôi với ?

Ly yen di
3 months ago

Mình nghĩ chắc là giống như từ wáng á
Vd : uang -> wang -> wáng á
Bạn thông cảm mình hong biết viết chữ u trên đầu có 2 dấu chấm sao 😢

Nguyễn Minh Anh
2 months ago
Reply to  Ly yen di

Nếu mà đánh pinyin thì sẽ thành uv đó hay sao

Ho van thanh
7 months ago

Phần này có cái loa phát âm nữa thì tốt biêt mấy vi dụ ia _ya nói sao .nghe sao ?

Hoàng Lan
7 months ago
Reply to  Ho van thanh

Đúng òi ko biết nói sao luôn

Đỗ Xuân Dưỡng
4 months ago
Reply to  Hoàng Lan

bạn đọc nhanh chữ Y-A. Giống như Da vậy

thành
1 year ago

tôi thấy viết khó so với các tiếng khác

Nguyễn Thị Phi Nhung
1 year ago

Tôi muốn học tiếng Trung Quốc