Trang chủ / Học tiếng Trung Cơ bản / Quy tắc cơ bản trong viết Phiên âm tiếng Trung

Quy tắc cơ bản trong viết Phiên âm tiếng Trung

Phiên âm tiếng Trung bao gồm: vận mẫu, thanh mẫu, thanh điệu. Nói đơn giản là: phiên âm = nguyên âm + phụ âm + dấu.

Những bài trước chúng ta cũng đã tìm hiểu cơ bản về phiên âm trong tiếng Trung. Để củng cố kiến thức, hôm nay chinese mang tới cho bạn Các Quy tắc viết Phiên âm tiếng Trung:  Trước khi Tìm hiểu chúng ta cũng ôn lại Phụ âm ( Thanh mẫu)Nguyên âm ( Vận mẫu) trong tiếng Trung để học tốt bài này hơn.

Quy tắc viết Phiên âm tiếng Trung Quốc

1. Các nguyên âm i, in, ing khi mở đầu một âm tiết phải thêm y đằng trước.

Ví dụ:

i → yi

in →yin

ing→ying

2. Đối với các nguyên âm: “ ia, ie, iao, ia, iou, iong” khi trở thành một từ có nghĩa thì phải đổi i thành y và thêm thanh điệu.

Ví dụ:

ia → ya → yá                                                 iang → yang → yăng

iao → yao → yăo                                           iou → you →yŏu

iong → yong→ yŏng                                     ie → ye → yě

ian → yan → yăn

3. Các nguyên âm: “ü, üe, üan, ün” khi mở đầu một âm tiết thì bỏ dấu chấm và thêm y đằng trước và thêm thanh điệu.

ü → yu  → yŭ                                                üe → yue → yuè

üan → yuan → yuán                                      ün → yun → yún

4. Các nguyên âm “ ü, üe, üan, ün” khi ghép với các âm “ j, q, x” thì bo hai dấu chấm trên chữ u, nhưng vẫn giữ nguyên cách phát âm.

Ví dụ:

jü → ju                              qü → qu                    xü → xu

jüe→ jue                           qüe → que                 xüe → xue

jüan → juan                      qüan → quan             xuân → xuan

jün → jun                         qün → qun                 xün → xun

5. Các nguyên âm “ ü, üe, üan, ün”  khi ghép với l và n thì để nguyên hai dấu chấm trên đầu.

Ví dụ: nü; lü

6. Các nguyên âm “ ua, uo, uai, uan, uang, uei, uen, ueng” khi mở đầu âm tiết thì phải đổi chữ ü  thành w và thêm thanh điệu. Riêng nguyên âm ü khi đứng một mình thì phải thêm w vào phía trước.

7. Đối với các nguyên âm “ iou, uei, uen” khi ghép với một phụ âm thì bỏ o, e nhưng vẫn giữ nguyên cách phát âm.

Ví dụ: q + iou→ qiu

Trên đây là 7 quy tắc viết phiên âm tiếng Trung cơ bản cho người mới học. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu xem thanh điệu trong tiếng Trung là như thế nào một bài viết rất quan trọng cho người mới tại đây nhé !

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Hỏi đáp trực tuyến

avatar