Home / Tài liệu học tiếng Trung / Học tiếng Trung theo chủ đề

Học tiếng Trung theo chủ đề

Học Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề. Tổng hợp các bài viết, các câu hội thoại, đàm thoại tiếng Trung theo chủ đề như du lịch, thương mại, văn phòng, trong công xưởng…

Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Tôi đói rồi

Khi đói thì phải làm thế nào nhỉ các bạn. Cùng chúng mình Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc chủ đề Tôi đói rồi nhé. è  饿  Hungry duì huà    对话  Dialogue               jīnwǎn chī shénme?wǒ è sǐ le.         A:今晚吃什么?我饿死了。               What’s …

Read More »