Ngữ pháp tiếng Trung

1. DANH TỪ

Danh từ đọc là: míng cí / 名詞
Danh từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là Danh từ. Nói chung ở trước Danh từ ta có thể thêm vào số từ hay Lượng từ nhưng Danh từ không thể nhận Phó từ làm bổ nghĩa.

2. TÍNH TỪ (HÌNH DUNG TỪ)

Tính từ hay còn gọi là Hình dung từ đọc là: xíng róng cí / 形容詞
Hình dung từ (tính từ) là từ mô tả hình trạng và tính chất của sự vật hay người, hoặc mô tả trạng thái của hành vi hay động tác. Phó từ « 不 » đặt trước Hình dung từ để tạo dạng thức phủ định.

3. ĐỘNG TỪ

Động từ đọc là: dòng cí / 動詞
Động từ là từ biểu thị động tác, hành vi, hoạt động tâm lý, sự phát triển biến hoá, v.v… Động từ có thể phân thành “cập vật động từ” 及物動詞 (động từ có kèm tân ngữ) và “bất cập vật động từ” 不及物動詞 (động từ không kèm tân ngữ). Dạng phủ định của động từ có chữ «不» hay «沒» hay «沒有».

4. ĐẠI TỪ

我、你、他、我们、你们、他们、这、那、这样、谁、什么”…
“Wǒ, nǐ, tā, wǒmen, nǐmen, tāmen, zhè, nà, zhèyàng, shuí, shénme”…

5. TRỢ ĐỘNG TỪ

Trợ động từ đọc là: zhù dòng cí – 助動詞
Trợ động từ là từ giúp động từ để diễn tả «nhu cầu, khả năng, nguyện vọng». Trợ động từ cũng có thể bổ sung cho hình dung từ. Danh từ không được gắn vào phía sau trợ động từ. Dạng phủ định của trợ động từ có phó từ phủ định « 不 ».
Trợ động từ có mấy loại như sau:

6. LƯỢNG TỪ

Lượng từ đọc là: 量詞- liàng cí
Lượng từ dùng để biểu thị đơn vị của sự vật hoặc động tác. Trong tiếng hán thì lượng từ còn có thể được phân ra làm danh lượng từ và động lượng từ.

7 . PHÓ TỪ

Phó từ đọc là: 副詞 fù cí
Phó từ thường được đặt trước động từ, tính từ để làm trạng ngữ như: 很、才、也、十分、就、都、马上、立刻、曾经、只、不、已经…

8. GIỚI TỪ

Giới từ đọc là: 介詞 – jiè cí
Giới từ thường tổ hợp với các loại từ khác để tạo thành cụm giới từ làm định ngữ hoặc trạng ngữ như: 把、從、向、朝、為、為了、往、於、比、被、在、對、以、通過、隨著、作為.

9. LIÊN TỪ

Liên từ đọc là: 連詞- lián cí
Liên từ có thể liên kết từ,cụm từ, câu hoặc thậm chí 1 đoạn văn như “和、及、或者、或、又、既”.

Từ nối thì cũng có thể được coi là liên từ như ”因為……所以、不但……而且、雖然……但是”.

10. TRỢ TỪ

Trợ từ đọc là: 助詞- zhù cí
Trợ từ thường được đi kèm với từ, cụm từ hoặc câu để bổ trợ cho tác dụng của từ.

Trợ từ có thể phân làm 3 loại:

  • Trợ từ kết cấu gồm: 的、地、得、所、似的
  • Trợ từ động thái gồm: 著、了、過.
  • Trợ từ ngữ khí gồm: 啊、嗎、呢、吧、吶、呀、了、麼、哇

11. THÁN TỪ

Thán từ đọc là: 嘆詞- tàn cí
Thán từ là từ biểu thị cảm thán, kêu gọi, hò hét, đối đáp như :喂、喲、嗨、哼、哦、哎呀. Thán từ thường có thể độc lập tạo thành 1 câu.

12. TỪ TƯỢNG THANH

Từ tượng than đọc là:擬聲詞- nǐ shēng cí
Từ tượng thanh là những từ mô phổng âm thanh như: 嗚、汪汪、轟隆、咯咯、沙沙沙、呼啦啦”

Các loại từ trên chia làm 3 loại: Thực từ, hư từ và các từ đặc biệt như thán từ, từ tượng thanh

Thực từ tiếng Trung là gì?

Thực từ tiếng Trung là bao gồm các danh từ, động từ, tính từ có thể đảm nhận các thành phần chủ chốt trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, thuật ngữ, từ trung tâm….

Hư từ là gì?

Hư từ là từ không tiêu biểu cho sự vật, hành động hoặc không có đối tượng và chỉ biểu thị mối quan hệ giữa các thực từ trong câu.

Hư từ gồm Phó từ, Giới từ, Liên từ, Trợ từTừ ngữ khí, Từ tượng thanh

Bổ ngữ trong tiếng Trung: Tổng hợp các loại và Ví dụ

Trung tâm tiếng Trung Chinese Xin giới thiệu với các bạn bài viết về các loại Bổ ngữ trong tiếng Trung. Một số loại Bổ ngữ có phần giải thích dài chúng tôi tách riêng ra 1 bài cụ thể hơn.  Bổ ngữ tiếng Trung là gì? Bổ ngữ thường do Hình dung từ, Phó từ hoặc động từ đảm nhiệm. Ví dụ 1: 我们已经上完第二节课。 …

Read More »

TÂN NGỮ trong tiếng Trung: Định nghĩa và Cấu trúc

Tân ngữ là một trong những chủ điểm quan trọng trong ngữ pháp tiếng Trung. Hôm nay, hãy cùng tiếng Trung Chinese tìm hiểu chủ đề Tân ngữ trong tiếng Trung bạn nhé! Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn trong việc làm chủ tiếng Trung. Tân ngữ trong tiếng Trung là gì? Ví dụ về tân ngữ trong tiếng Trung: 1. 什么叫信息?Shénme jiào xìnxi?  …

Read More »

CHỦ NGỮ trong câu tiếng Trung: Cách dùng Các loại chuẩn nhất!

Hôm nay Chinese sẽ cùng bạn tìm hiểu về chủ ngữ trong tiếng Trung nhé! Hãy chăm chú tiếp thu bởi đây là phần ngữ pháp cực kì quan trọng trong việc giúp bạn làm chủ tiếng Trung đó. Chủ ngữ trong câu là gì? Ngoài ra các cụm từ, kết cấu cụm từ mang tính danh từ cũng có thể dùng làm chủ ngữ. …

Read More »

TRẠNG NGỮ trong tiếng Trung: Cách dùng chuẩn xác nhất

Trạng ngữ là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong câu tiếng Trung. Hãy cùng tiếng Trung Chinese khám phá cách dùng, đặc điểm và ý nghĩa của thành phần trạng ngữ trong câu tiếng Trung nhé. Trạng ngữ là gì? Phân loại Trạng ngữ trong tiếng Trung #1. Trạng ngữ chỉ Nơi chốn 在 Ví dụ: (1) 我们在电影院看电影。Wǒmen zài diànyǐngyuàn kàn …

Read More »

ĐỊNH NGỮ trong tiếng Trung: Thứ tự và Cách sắp xếp

Khái quát về định ngữ ,vị trí thường thấy cũng như những điểm cơ bản khác biệt giữa định ngữ trong câu tiếng Trung và câu tiếng Việt: Định ngữ là thành phần tu sức và hạn chế cho danh từ ở trung tâm ngữ. Bất kể các thực từ nào cũng đều có thể đảm nhiệm thành phần định ngữ, như là tính từ …

Read More »

Động từ LI HỢP tiếng Trung: Ý nghĩa và Cách dùng chuẩn xác

Động từ li hợp trong tiếng Trung cực kì thông dụng, chính vì thế nắm vững cách sử dụng những động từ này giúp bạn học tiếng Trung tốt hơn. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cụ thể cách dùng của động từ li hợp nhé! Động từ li hợp là gì? Đặc điểm lớn nhất của động từ li hợp đó …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 4: Tổng hợp nâng cao | File Pdf

Tiếp bài Ngữ pháp tiếng Trung quyển 3 bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 4. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! 1. Bổ ngữ xu hướng Phức hợp Các động từ xu hướng:上,下,进,出,回,过,起 thêm 来,hoặc 去 khi đặt sau một động từ khác làm bộ ngữ, gọi là bổ ngữ xu hướng phức hợp, biểu thị xu …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 3: Tổng hợp | File Pdf tải về

Tiếp bài ngữ pháp tiếng Trung quyển 2 bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 3. Đây là các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thường xuất hiện và hay được sử dụng nhất trong giáo trình Hán ngữ 3 mà các bạn cần phải nắm vững. Bổ ngữ Kết quả: 结果补语 / jiéguǒ bǔyǔ Dưới đây là các Động …

Read More »

TÍNH TỪ TIẾNG TRUNG: Các từ thông dụng và cách sử dụng chuẩn xác nhất

Bài học ngữ pháp tiếng Trung hôm nay chúng ta sẽ học về Tính từ trong tiếng Trung. Cùng tìm hiểu xem tính từ là gì ? phân loại, chức năng và đặc trưng tính từ Trong tiếng Trung Tổng hợp các tính từ tiếng Trung thông dụng Tính từ là gì? 形容词/Xíngróngcí/ Tính từ 表示人、事物的形状、性质或者动作、行为等的状态的词叫形容词。形容词的否定式是在形容词前用否定副词”不”. Biǎoshì rén, shìwù de xíngzhuàng, xìngzhì huòzhě dòngzuò, xíngwéi děng …

Read More »

Hình Dung Từ | Tính từ trong tiếng Trung: Định nghĩa và Chức năng

Hình dung từ trong tiếng Trung có rất nhiều loại từ với cách dùng khác biệt. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về  định nghĩa, đặc điểm và chức năng của hình dung từ trong tiếng Trung là gì nhé! Hình dung từ trong tiếng Trung là gì? Phân loại: Hình dung từ miêu tả hình trạng của người hay sự vật: 高,小,大,高,短 …

Read More »

Tổng hợp các loại Từ trong tiếng Trung Quốc

Bài viết dưới đây chúng ta sẽ tổng hợp xem các loại từ trong tiếng Trung, từ được phân loại thành những loại từ nào, để các bạn có thể có cái nhìn khái quát hơn về các từ trong tiếng Trung. Phân loại Các loại Từ trong tiếng Trung 1. (一)名词 Míngcí Danh từ “牛、书、学生、松树、友谊、现在、昆明”… “Niú, shū, xuéshēng, sōngshù, yǒuyì, xiànzài, kūnmíng”… 2.(二)动词 Dòngcí …

Read More »

GIỚI TỪ trong tiếng Trung: Định nghĩa | Đặc điểm và Phân loại

1. Định nghĩa giới từ là gì? Giới từ là những hư từ đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ, tạo thành các cụm giới từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu về các mặt đối tượng, thời gian, nơi chốn, phương thức, nguyên nhân, bị động, so sánh, bài trừ…. Ví Dụ: Biểu thị thời gian, nơi …

Read More »

TRỢ TỪ trong tiếng Trung: Đặc điểm | Phân loại và Cách dùng

Trợ từ trong tiếng Trung là một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Trung cơ bản. Có rất nhiều trợ từ khác nhau và cách sử dụng cũng vậy. Bài viết hôm nay chúng tôi giới thiệu tới các bạn trợ từ trong tiếng Trung, phân loại và cách sử dụng chúng nhé !. Đặc điểm của Trợ từ trong tiếng Trung Trợ từ …

Read More »

PHƯƠNG VỊ TỪ trong tiếng Trung: Cách sử dụng chuẩn xác!

Phương vị từ trong tiếng Trung dùng để chỉ phương hướng. hôm nay chúng ta sẽ cùng học về ngữ pháp tiếng Trung: phương vị từ trong tiếng Trung nhé! Các Phương vị từ trong tiếng Trung Phương vị từ là gì? Phương vị từ là những danh từ chỉ phương hướng, được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp tiếng Trung, nhất là chủ …

Read More »

ĐỘNG TỪ trong tiếng Trung: Cách dùng | Ví dụ và Các loại

Hôm nay chúng ta sẽ học về tất cả các kiến thức về Động từ trong tiếng Trung, để bạn có thể hiểu và sử dụng động từ cho chính xác trong các tình huống nhé ! Động từ trong tiếng Trung là gì? Động từ có thể phân thành: Động từ cập vật ( động từ có kèm tân ngữ) Động từ bất cập …

Read More »

Động từ: Phân biệt 说明 vs 解释 – Thuyết minh – Giải thích

Bài viết hôm này chúng ta cùng Trung tâm tiếng Trung Chinese học về cách Phân biệt 再 và 又 trong học ngữ pháp tiếng Trung để các bạn có thể sử dụng đúng trong các tình huống nha. Khi biểu thị sự lặp lại của động tác hoặc tiếp tục tiến hành “再” biểu thị tính chủ quan,thường dùng ở thể chưa hoàn thành …

Read More »

Động từ: Phân biệt 了解 和 理解 Hiểu rõ với Lý giải

Phân biệt 了解 和 理解 hiểu rõ với lý giải sẽ là nội dung bài học ngữ pháp tiếng Trung ngày hôm nay mà trung tâm tiếng Trung Chinese sẽ gửi đến bạn học tiếng Trung ! 了解是知道得很清楚. le jiě shì zhī dào dé hěn qīng chǔ . “了解” là biết rất rõ. 1。我很了解他的脾气,你就少说一句吧! wǒ hěn le jiě tā de pí qì , nǐ jiù …

Read More »

Động từ: Cách phân biệt 变,变化,变成 Biến , Biến hóa , Biến thành

Học Ngữ pháp tiếng Trung nhiều bạn vẫn hay nhầm lẫn ngữ nghĩa và cách sử dụng của các từ 变,变化,变成 Biến , Biến hóa , Biến thành, vậy hôm nay chúng ta hãy cùng Trung tâm Chinese học cách phân biệt và sử dụng của các từ trên nhé ! 变是动词表示性质,状态,情况和原来不同。 biàn shì dòng cí biǎo shì xìng zhì 、zhuàng tài 、qíng kuàng hé …

Read More »

Động từ: Cách phân biệt 乐意- 愿意

Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách phân biệt 乐意- 愿意 trong ngữ pháp tiếng Trung nhé, chúc các bạn học tốt tiếng trung giao tiếp: 乐意(Lèyì):甘心情愿(Gānxīnqíngyuàn), 满意( Mǎnyì),高兴(gāoxìng). Sẵn lòng, Hài lòng, vui vẻ. 愿意:认为符合自己的心愿而同意(做某事)。希望(发生某种情况). (Yuànyì: Rènwéi fúhé zìjǐ de xīnyuàn ér tóngyì (zuò mǒu shì). Xīwàng (fāshēng mǒu zhǒng qíngkuàng).  Đồng ý (để làm một cái gì đó) như nó …

Read More »

Bổ ngữ Xu hướng trong tiếng Trung (HN3): Định nghĩa và Ví dụ

Cùng Trung tâm Chinese tìm hiểu về Bổ ngữ Xu hướng trong khi học về ngữ pháp tiếng Trung qua bài viết dưới đây nhé! Bổ ngữ Xu hướng trong ngữ pháp tiếng Trung Bổ ngữ Xu hướng là gì? Có 2 loại bổ ngữ là bổ ngữ xu hướng đơn và bổ ngữ xu hướng kép (phức hợp) #1. Bổ ngữ Xu hướng Đơn: …

Read More »

Ngữ Cố Định trong Ngữ pháp tiếng Trung

Ngữ cố định trong tiếng Trung chia làm hai loại: Thục ngữ và Tục ngữ. Thục ngữ lại chia làm ba loại nhỏ: thành ngữ, quán ngữ và ngữ yết hậu (tiếng Việt cơ bản không có ngữ yết hậu, còn các loại khác đều có và có rất nhiều như tiếng Hán vậy). Chữ Hán Phiên âm Ý nghĩa Chú thích 风口浪尖 Fēngkǒulàngjiān Đầu …

Read More »

Ngữ Danh từ trong ngữ pháp tiếng Trung

Các loại ngữ Danh từ tiếng Trung Ngữ danh từ là ngữ có chức năng ngữ pháp tương đương với danh từ, gồm các loại nhỏ như sau: a. Ngữ chính phụ mà từ trung tâm là danh từ Ví dụ: 学生食堂;来的人 b. Ngữ liên hợp mà các thành phần là danh từ, đại từ Ví dụ: 我和他;张老师和他爱人 c. Ngữ phúc chỉ Ngữ do hai …

Read More »

TỪ TƯỢNG THANH trong tiếng Trung: Cách dùng và Ví dụ

Thế nào là từ tượng thanh trong ngữ pháp tiếng Trung, đặc điểm và phân loại như thế nào, làm sao hiểu nghĩa và cách phân biệt chúng. Trung tâm Chinese sưu tầm và gửi đến các bạn Các từ tượng thanh trong tiếng Trung qua bài viết dưới đây nhé! Từ Tượng thanh trong Ngữ pháp tiếng Trung Ví dụ:  碰Pèng (pằng); 哗啦 huālā …

Read More »

Cách GHÉP TỪ trong tiếng Trung và 500 Từ ghép Thông dụng nhất

Từ ghép tiếng Trung là gì? và sử dụng chúng như thế nào. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tết về cách ghép từ trong tiếng Trung và từ ghép trong ngữ pháp tiếng Trung này nhé! Từ ghép tiếng Trung là gì? Cách ghép từ trong tiếng Trung # Phương thức phức hợp Từ ghép được tạo thành bởi phương …

Read More »

Phân loại các câu phức trong tiếng Trung

Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu các loại câu phức trong tiếng Trung. Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Trung cũng có những câu phức. Câu phức là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung căn bản, Cùng Trung tâm Chinese tìm hiểu bài dưới đây để nắm chắc kiến thức hơn về ngữ pháp trong quá trình học tiếng Trung của …

Read More »

Phó từ | Trạng từ: Cách dùng “却 “

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Cách dùng “却 “ trong ngữ pháp tiếng Trung cùng tìm hiểu qua các ví dụ ở dưới đây nhé ! Cách dùng “却 “ 却 [ què ]: trái lại, nhưng lại ” 却 ” là phó từ biểu thị sự chuyển ý, đứng sau chủ ngữ. Ví dụ: – 他没上过大学,却成了大学教授。 Anh ấy không có học qua đại học, …

Read More »

Trợ từ: Cách dùng câu chữ 把

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các cách dùng câu chữ 把 trong ngữ pháp tiếng Trung. Trong sử dụng tiếng Trung thực tế, thì câu chữ 把 cũng giống như trong tiếng Việt với kết cấu Lấy cái gì đó để làm gì, thì mục đích chính của câu là nhấn mạnh vào thành phần tân ngữ, làm người nghe tập trung ý nghĩ …

Read More »

Kết cấu liên từ biểu đạt so sánh trong tiếng Trung

Muốn học tốt tiếng Trung giao tiếp thì trước hết phải nắm chắc về ngữ pháp tiếng Trung và một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hán phổ thông, tất nhiên ở trong thực tế sử dụng thì tiếng Trung giao tiếp cũng có nhiều điểm khác biệt so với ngữ pháp tiếng Trung. Nhưng muốn hiểu được sự dị biệt đó …

Read More »

Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)

Ngữ pháp tiếng Trung: Câu hỏi với trợ từ 吗 a. 肯定形式句子 +  吗 kěn dìng xíng shì jù zǐ + ma Câu khẳng định + 吗 1. 你是去开会吗? nǐ shì qù kāi huì ma ? Có phải cậu đi họp không? 2. 你会说中文吗? nǐ huì shuō zhōng wén ma ? Cậu biết nói tiếng Trung không? b. 否定形式 + 吗 fǒu dìng xíng shì …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung: Câu chữ 把

Bài viết về ngữ pháp tiếng Trung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Câu chữ 把 cùng xem 把 được sử dụng như thế nào nhé ! Cách sử dụng câu chữ 把 1. Mô hình câu : KĐ: CN + 把 + tân ngữ + động từ + thành phần khác CN + 把 + tân ngữ + động từ + 在/ …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung: Cách dùng 不 và 没

Trong ngữ pháp tiếng Trung thì Cách dùng 不 và 没 khi học tiếng trung quốc 不 và 没 đều có nghĩa là không, nhưng nếu xét về mặt ý nghĩa thì có sự khác nhau. Chữ 不 thường dùng để phủ định những sự việc trong hiện tại và tương lai hoặc những sự thật hiển nhiên, còn chữ 没 dùng để phủ định …

Read More »

Phân biệt sự khác nhau giữa 能 , 可以 và 会

Bài viết về ngữ pháp tiếng Trung hôm nay chúng ta sẽ Phân biệt sự khác nhau giữa 能 , 可以 và 会 xem cách dùng từ và đặt câu 2 từ này như thế nào nhé ! So sánh sự khác nhau giữa 能 , 可以 và 会 能 会 Néng huì 1.表示“有可能”时,用“能”,“会”都可以,常常用来表示某种估计或推测。用“会”时,句末常加“的”,表示肯定的语气。 Biǎoshì “yǒu kěnéng” shí, yòng “néng”,“huì” dōu kěyǐ, chángcháng yòng lái …

Read More »

Đại từ nhân xưng trong tiếng Trung Quốc

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đại từ nhân xưng trong tiếng Trung như ngôi thứ nhất thứ 2… Là như thế nào nhé ! Các đại từ nhân xưng trong tiếng Trung Đại từ nhân xưng số ít ngôi thứ 1 我(wǒ) Đại từ nhân xưng số ít ngôi thứ 2 你(nǐ) 您(nín/ kính ngữ) Đại từ nhân xưng số ít …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung: 把字句 (câu có chữ 把)

Hôm nay Trung tâm Chinese giới thiệu đến các bạn 把字句 (câu có chữ 把) để các bạn sử dụng chính sác cấu trúc ngữ pháp này để phục vụ cho công việc và việc học tiếng Trung của mình thêm tốt hơn. 把字句 (câu có chữ 把) – Tự học Ngữ pháp tiếng Trung   Hình thức: «chủ ngữ + (把+ tân ngữ) + …

Read More »

PHÓ TỪ | TRẠNG TỪ trong tiếng Trung: Cách dùng | Vị trí và Phân loại

Phó từ tiếng Trung là gì ? Phó từ hay còn gọi là trạng từ là những từ bổ nghĩa hạn chế về các mặt như phương thức,trình độ,thời gian,ngữ khí…cho động từ, tính từ hoặc cả câu. Như các từ “非常”(Fēicháng: cực kì)、“马上”(Mǎshang:ngay lập tức)、“毕竟”(Bìjìng: sau tất cả)…… Đặc điểm ngữ pháp của phó từ khi học tiếng Trung a. Chức năng ngữ pháp …

Read More »

100 Cấu trúc Ngữ pháp tiếng Trung Cơ bản toàn tập, thông dụng nhất

Với 100 cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản, hiện đại này trung tâm Chinese hy vọng bạn sẽ có đầy đủ kiến thức về ngữ pháp căn bản của mình trong quá trình học tiếng Trung Quốc. Bên dưới bài viết còn có link Download sách, tài liệu ngữ pháp tiếng Trung cơ bản pdf  full toàn tập cho các bạn tham khảo …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 2: Giáo trình Hán ngữ Nâng cao

Tiếp bài Ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Ngữ pháp tiếng Trung quyển 2 nâng cao. Đây là các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thường xuất hiện và hay được sử dụng nhất trong giáo trình Hán ngữ 2 mà các bạn cần phải nắm vững. Dưới đây là tổng hợp Ngữ pháp tiếng Trung …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 1: Tổng hợp file Fdf | Cho người mới

Nắm vững ngữ pháp trong tiếng Trung là rất quan trọng, ngữ pháp giúp ta khi giao tiếp nói không bị lộn xộn và giao tiếp chính xác hơn. Chinese gửi đến các bạn bài tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 cho những ai đang học tiếng Trung nhất là giáo trình hán ngữ 1. Trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 …

Read More »

Những cặp từ Trái Nghĩa trong tiếng Trung phải nhớ

Từ trái nghĩa tiếng Trung hay phản nghĩa giúp các bạn học tiếng Trung dễ dàng và đơn giản hơn. Học một từ có thể nhớ được hai từ thật đơn giản phải không nào. Chúng ta cùng tìm hiểu những từ trái nghĩa trong tiếng Trung nào. 1.好 – /hǎo/>< 坏 /huài/ (Tươi, tốt, lành – Hỏng) 2.轻 /qīng/>< 重 /zhòng/ (Nhẹ – Nặng) …

Read More »

Các loại CÂU HỎI trong tiếng Trung và cách ĐẶT CÂU

Trong ngữ pháp tiếng Trung cũng có các mẫu câu nghi vấn, hỏi tại sao, vì sao, như thế nào….Vậy làm thế nào để nói thật đúng ngữ pháp, sử dụng đúng cấu trúc, từ để hỏi…. Bài viết dưới đây xin giới thiệu đến các bạn học những câu hỏi và các loại câu hỏi trong tiếng Trung như: Câu hỏi chính phản trong …

Read More »

Phân Biệt 不 và 没 – Ngữ Pháp Tiếng Trung

Cả 不 và 没 đều có nghĩa là ” không”,cùng đều là phó từ và cùng được dùng để nói lên ý phủ định, tuy nhiên cách dùng của chúng lại không giống nhau. Vậy có khác biệt như thế nào, chúng ta hãy cùng tiếng trung Chinese tìm hiểu nhé! Đầu tiên chúng ta hãy xem các ví dụ với phó từ 不 /bù/ …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung đối với phó từ 就(Jiù) và 才(cái)

Bạn biết cách sử dụng phó từ trong ngữ pháp tiếng Trung chưa? Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng phó từ thời gian trong tiếng Trung giúp bạn hiểu hơn về ngữ pháp tiếng Trung. Cách sử dụng phó từ thời gian 就(Jiù) trong ngữ pháp tiếng Trung Ngữ pháp tiếng Trung đối với phó từ 就(Jiù) và 才(cái) …

Read More »

LƯỢNG TỪ trong tiếng Trung: Cách dùng | Bài tập và Bảng phân loại

Lượng từ tiếng Trung là gì? Bạn đã biết cách dùng lượng từ trong tiếng Trung chưa? Lượng từ tiếng Trung là gì? Lượng từ tiếng trong Trung thường sử dụng nhất → Lượng từ tiếng Trung dùng cho Người, Đồ vật là lượng từ dùng phổ biến: “个” /Gè/ Đây là loại lượng từ phổ biến, thường được dùng cho những Danh từ không có Lượng …

Read More »

Ngữ pháp tiếng Trung: Cách sử dụng Bổ ngữ de 的, 地, 得

Bạn mới bắt đầu học tiếng Trung. Bạn cảm thấy tiếng Trung thật khó? Đừng lo lắng vì chỉ cần một chút tình yêu với ngôn ngữ này bạn sẽ cảm thấy tiếng Trung rất là thú vị đấy. Có bao giờ bạn gặp 3 từ “的、地、得” mà cảm thấy lúng túng không biết sử dụng từ nào cho chính xác chưa. Đừng lo lắng hãy để …

Read More »

Câu chữ ”把“ những điểm cần lưu ý khi học tiếng Trung

Chinese đưa ra những điểm lưu ý về ngữ pháp tiếng Trung nhằm giúp học viên có cái nhìn tổng thể về ngữ pháp khi học tiếng Trung để các bạn có kết quả cao trong các kỳ thi về tiếng Trung. Dưới đây tiếng Trung Chinese xin giới thiệu với các bạn những điểm lưu ý khi học câu có chữ cái tiếng trung: ‘把’. Qua đây, …

Read More »

Cách học câu bị động tiếng Trung | Lượng từ lặp lại

Học câu bị động trong tiếng Trung thế nào để dễ hiểu, dễ nhớ nhất? Dưới đây là những hướng dẫn của chúng tôi cho các bạn cách học câu bị động trong tiếng Trung hiệu quả nhất. Cách học câu bị động tiếng Trung Câu bị động trong tiếng Trung: Chủ ngữ chịu sự chi phối của hành vi động tác. Phần chủ động …

Read More »

Một vài lưu ý trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung

Một vài lưu ý trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung Bạn đã nắm chắc ngữ pháp tiếng Trung? Có những cấu trúc ngữ pháp lạ mà các bạn cảm thấy khó khăn khi học tiếng Trung. Dưới đây là một vài lưu ý trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung mà chúng tôi chia sẻ với các bạn để các bạn tự tin trong giao …

Read More »

Cách học Ngữ pháp tiếng Trung nhanh và hiệu quả nhất

Thành thạo ngữ pháp tiếng Trung là yếu tố căn bản khi các bạn học tiếng Trung. Làm thế nào để thành thạo ngữ pháp tiếng Trung một cách hiệu quả nhất, đơn giản và dễ hiểu nhất, trung tâm tiếng Trung Chinese chia sẻ với các bạn các bước dưới đây: Hãy nhớ rằng bạn không cần phải học ngữ pháp tiếng Trung giống …

Read More »

DANH TỪ trong tiếng Trung: Định nghĩa | Cách dùng Các loại

Danh từ trong tiếng Trung là gì ? Học ngữ pháp tiếng Trung khó không? Chinese hướng dẫn các bạn cách học ngữ pháp tiếng Trung cơ bản dễ nhớ nhất. Thành thạo ngữ pháp tiếng Trung Quốc là chìa khóa giúp bạn tiếp cận nhanh với ngôn ngữ Trung Quốc Danh từ trong tiếng Trung là gì? Từ dùng chỉ người, vật, thời gian, …

Read More »