Ngữ pháp tiếng Trung

Trong ngữ pháp tiếng Trung bao gồm các thành phần như dưới đây:

Back to top button