Sách, Giáo trình, Từ điển – Trung tâm tiếng Trung Chinese – Dạy học tiếng Trung Uy tin hàng đầu https://chinese.com.vn Tiếng Trung tại CHINESE - Trung tâm dạy TiẾNG TRUNG QuỐC uy tín hàng đầu tại Việt Nam là trung tâm tiếng Trung duy nhất chỉ dạy học viên học có mục đích Sun, 19 Apr 2020 09:28:24 +0000 vi-VN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Sách bí kíp đánh hàng tại Trung Quốc – Làm giàu từ tiếng Trung https://chinese.com.vn/sach-bi-kip-danh-hang-tai-trung-quoc.html https://chinese.com.vn/sach-bi-kip-danh-hang-tai-trung-quoc.html#respond Tue, 18 Feb 2020 03:30:26 +0000 https://chinese.com.vn/?p=24200 https://chinese.com.vn/sach-bi-kip-danh-hang-tai-trung-quoc.html/feed 0 Giáo trình Bắc ngữ: Tăng cường kỹ năng nghe tiếng Trung của người học https://chinese.com.vn/giao-trinh-bac-ngu.html https://chinese.com.vn/giao-trinh-bac-ngu.html#comments Sat, 11 Jan 2020 10:05:05 +0000 https://chinese.com.vn/?p=22762 https://chinese.com.vn/giao-trinh-bac-ngu.html/feed 3 Giáo trình Hán Ngữ: Tải Miễn phí File nghe MP3, PDF phiên bản Mới 2020 https://chinese.com.vn/giao-trinh-han-ngu-phien-ban-moi.html https://chinese.com.vn/giao-trinh-han-ngu-phien-ban-moi.html#respond Sat, 06 Jul 2019 16:09:19 +0000 https://chinese.com.vn/?p=18406 https://chinese.com.vn/giao-trinh-han-ngu-phien-ban-moi.html/feed 0 Giới thiệu sách: Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại trung cấp. https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-ngu-phap-tieng-trung-hien-dai-trung-cap.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-ngu-phap-tieng-trung-hien-dai-trung-cap.html#respond Thu, 04 Apr 2019 03:55:10 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13439 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-ngu-phap-tieng-trung-hien-dai-trung-cap.html/feed 0 Sách Tự học tiếng Trung dành cho người Việt. https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-danh-cho-nguoi-viet.html https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-danh-cho-nguoi-viet.html#respond Thu, 28 Mar 2019 03:28:48 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13682 https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-danh-cho-nguoi-viet.html/feed 0 Tải Miễn phí Bộ giáo trình BOYA Sơ cấp và Trung cấp Mp3, Pdf https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-bo-giao-trinh-han-ngu-boya-so-cap.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-bo-giao-trinh-han-ngu-boya-so-cap.html#respond Thu, 28 Mar 2019 03:28:45 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13411 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-bo-giao-trinh-han-ngu-boya-so-cap.html/feed 0 Giới thiệu sách: Nhập môn nghe nói Hán ngữ https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-nhap-mon-nghe-noi-han-ngu.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-nhap-mon-nghe-noi-han-ngu.html#respond Thu, 28 Mar 2019 03:28:43 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13446 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-nhap-mon-nghe-noi-han-ngu.html/feed 0 Giới thiệu sách: 365 câu tiếng Quảng Đông cho người Việt Nam tự học https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-365-cau-tieng-quang-dong-cho-nguoi-viet-nam-tu-hoc.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-365-cau-tieng-quang-dong-cho-nguoi-viet-nam-tu-hoc.html#comments Thu, 28 Mar 2019 03:28:38 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13329 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-365-cau-tieng-quang-dong-cho-nguoi-viet-nam-tu-hoc.html/feed 2 Tải Miễn phí Giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Hoa có file Mp3 và Pdf https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-301-cau-dam-thoai-tieng-hoa.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-301-cau-dam-thoai-tieng-hoa.html#respond Thu, 28 Mar 2019 03:28:36 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13322 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-301-cau-dam-thoai-tieng-hoa.html/feed 0 Giới thiệu sách: 30 bài khẩu ngữ tiếng hoa về ngoại thương. https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-30-bai-khau-ngu-tieng-hoa-ve-ngoai-thuong.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-30-bai-khau-ngu-tieng-hoa-ve-ngoai-thuong.html#respond Thu, 28 Mar 2019 03:28:34 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13294 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-30-bai-khau-ngu-tieng-hoa-ve-ngoai-thuong.html/feed 0 Sách Tự học tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-danh-cho-nhan-vien-van-phong.html https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-danh-cho-nhan-vien-van-phong.html#respond Thu, 28 Mar 2019 03:27:30 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13692 https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-danh-cho-nhan-vien-van-phong.html/feed 0 Sách Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu. https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cho-nguoi-moi-bat-dau.html https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cho-nguoi-moi-bat-dau.html#respond Thu, 28 Mar 2019 02:31:36 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13676 https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cho-nguoi-moi-bat-dau.html/feed 0 Sách Tự học tiếng Trung cấp tốc dành cho nhân viên bán hàng https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cap-toc-danh-cho-nhan-vien-ban-hang.html https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cap-toc-danh-cho-nhan-vien-ban-hang.html#respond Thu, 28 Mar 2019 02:03:37 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13669 https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cap-toc-danh-cho-nhan-vien-ban-hang.html/feed 0 Sách Tự học nhanh tiếng phổ thông Trung Hoa. https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-nhanh-tieng-pho-thong-trung-hoa.html https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-nhanh-tieng-pho-thong-trung-hoa.html#respond Thu, 28 Mar 2019 01:46:11 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13664 https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-nhanh-tieng-pho-thong-trung-hoa.html/feed 0 Sách Tự học tiếng Trung cho người đi du lịch https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cho-nguoi-di-du-lich.html https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cho-nguoi-di-du-lich.html#respond Thu, 28 Mar 2019 01:24:22 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13648 https://chinese.com.vn/sach-tu-hoc-tieng-trung-cho-nguoi-di-du-lich.html/feed 0 Giới thiệu sách: 10 phút tự học tiếng Trung mỗi ngày. https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-10-phut-tu-hoc-tieng-trung-moi-ngay.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-10-phut-tu-hoc-tieng-trung-moi-ngay.html#respond Thu, 28 Mar 2019 00:57:15 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13253 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-sach-10-phut-tu-hoc-tieng-trung-moi-ngay.html/feed 0 HSK 1: Sách Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ Cấp 1 https://chinese.com.vn/hsk-tai-lieu-luyen-thi-nang-luc-han-ngu-cap-1.html https://chinese.com.vn/hsk-tai-lieu-luyen-thi-nang-luc-han-ngu-cap-1.html#respond Wed, 27 Mar 2019 16:17:01 +0000 https://chinese.com.vn/?p=13511 https://chinese.com.vn/hsk-tai-lieu-luyen-thi-nang-luc-han-ngu-cap-1.html/feed 0 Tải Miễn phí Giáo trình HSK Trọn bộ từ Hsk1 đến Hsk 6: PDF, File NGHE https://chinese.com.vn/bo-giao-trinh-chuan-hsk-standard-course-hsk1-den-hsk6-pdfmp3.html https://chinese.com.vn/bo-giao-trinh-chuan-hsk-standard-course-hsk1-den-hsk6-pdfmp3.html#comments Tue, 30 Oct 2018 13:47:05 +0000 https://chinese.com.vn/?p=10564 https://chinese.com.vn/bo-giao-trinh-chuan-hsk-standard-course-hsk1-den-hsk6-pdfmp3.html/feed 6 Sách học tiếng Trung qua truyện cười song ngữ Hoa – Việt https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-truyen-cuoi-song-ngu-hoa-viet.html https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-truyen-cuoi-song-ngu-hoa-viet.html#respond Thu, 09 Nov 2017 09:53:57 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9353 https://chinese.com.vn/hoc-tieng-trung-qua-truyen-cuoi-song-ngu-hoa-viet.html/feed 0 Có nên học tiếng Trung theo Giáo trình Hán ngữ BOYA? https://chinese.com.vn/co-nen-hoc-tieng-trung-theo-giao-trinh-boya.html https://chinese.com.vn/co-nen-hoc-tieng-trung-theo-giao-trinh-boya.html#respond Thu, 09 Nov 2017 09:24:26 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9347 https://chinese.com.vn/co-nen-hoc-tieng-trung-theo-giao-trinh-boya.html/feed 0 Giáo trình Hán Ngữ và Giáo trình Boya nên học Giáo trình nào? https://chinese.com.vn/giao-trinh-han-ngu-6-quyen-va-giao-trinh-boya-nen-hoc-giao-trinh-nao.html https://chinese.com.vn/giao-trinh-han-ngu-6-quyen-va-giao-trinh-boya-nen-hoc-giao-trinh-nao.html#comments Sat, 13 May 2017 18:43:38 +0000 https://chinese.com.vn/?p=8101 https://chinese.com.vn/giao-trinh-han-ngu-6-quyen-va-giao-trinh-boya-nen-hoc-giao-trinh-nao.html/feed 18 Sách đàm thoại tiếng Trung Quốc cho người mới bắt đầu https://chinese.com.vn/sach-tieng-trung-cho-nguoi-moi-bat-dau.html https://chinese.com.vn/sach-tieng-trung-cho-nguoi-moi-bat-dau.html#comments Wed, 04 May 2016 13:44:27 +0000 http://chinese.com.vn/?p=5814 https://chinese.com.vn/sach-tieng-trung-cho-nguoi-moi-bat-dau.html/feed 4 Từ điển Hán Việt: Cách TRA chuẩn xác nhất cho người mới bắt đầu https://chinese.com.vn/tu-dien-han-viet.html https://chinese.com.vn/tu-dien-han-viet.html#respond Tue, 17 Dec 2013 12:50:45 +0000 http://chinese.com.vn/?p=1729 https://chinese.com.vn/tu-dien-han-viet.html/feed 0