Trang chủ / Tài liệu / Tài liệu Nghe, Nói tiếng Trung

Tài liệu Nghe, Nói tiếng Trung

Tài liệu học tiếng Trung nghe nói vô cùng phong phú. Tiếng Trung Chinese cung cấp đầy đủ tài liệu giúp bạn học tiếng Trung giao tiếp tốt nhất, hiệu quả cao

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 15

Chào các bạn ! Các bạn đã biết học viết tiếng Trung cơ bản như …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 14

Chào các bạn! Các bạn đã nắm vững cách học viết tiếng Trung của bài …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 13

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 12

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 11

Để tiếp nối loạt bài viết về Học viết tiếng Trung, tiếng Trung Chinese xin …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 10

Để tiếp nối loạt bài viết về Học viết tiếng Trung, hôm nay Chinese xin …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 9

Chào các bạn ! Để tiếp nối loạt bài viết Học viết tiếng Trung qua …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 8

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 7

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 6

Chào các bạn ! Các bạn đã học được cách học viết tiếng Trung của …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 5

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 4

Chào các bạn ! Để tiếp nối loạt bài viết Học viết tiếng Trung – …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 3

Chào các bạn, tiếp tục loạt bài viết Học viết tiếng Trung qua video, hôm …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 2

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài …

Read More »

Học viết tiếng Trung – Cách học viết tiếng Trung cơ bản, dễ nhớ Bài 1

Chào các bạn ! Các bạn đã biết học viết tiếng Trung cơ bản như …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 17

Ở bài học trước, tiếng Trung Chinese đã giới thiệu cho các bạn video về …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 16

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 16 : Vận mẫu ing, ong …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 15

Chào các bạn ! Ở bài trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 14

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 14 : Vận mẫu in, un, ün …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 13

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 13 : Vận mẫu an, en …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 12

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 12: Vận mẫu ie, üe, er  …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 11

Tiếng Trung Chinese xin giới thiệu tới bạn đọc bài tiếp theo của loạt bài …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 10

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 10 : Vận mẫu ai, ei, …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 9

Tiếng Trung Chinese xin giới thiệu tới các bạn bài học tiếp theo của series …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 8

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 8 : Thanh mẫu zh, ch, …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 7

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 7 : Thanh mẫu z, c, …

Read More »

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 3 : Thanh mẫu b, p, m, f

Chào các bạn, tiếp tục loạt video Học phiên âm tiếng Trung qua video, hôm …

Read More »

Học phiên âm tiếng Trung qua video_ Bài 06: Thanh mẫu j, q, x

Hãy thường xuyên ghé xem các bài học tiếng Trung hay, hiệu quả mà tiếng …

Read More »

Luyện phát âm tiếng Trung qua video: Bài ca luyện phát âm (Phần 1)

Cũng như các ngôn ngữ khác, để nói được tiếng Trung các bạn phải học …

Read More »

File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 1

Đây là file audio tiếng Trung của cuốn 1 trong bộ Hán ngữ 6 Quyển …

Read More »

File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 2

Video dưới đây là file nghe của Quyển 2 – Hán Ngữ , gồm 15 …

Read More »

File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 3

Video dưới đây là file nghe của Quyển 3 – Hán Ngữ , gồm 10 …

Read More »

File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 4

Video dưới đây là file nghe của Quyển 4 – Hán Ngữ , gồm 10 …

Read More »

Cách phiên âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 5

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 5 : Thanh mẫu g, k, …

Read More »

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 4: Thanh mẫu d, t, n, l

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 4: Thanh mẫu d, t, n, …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Học phát âm tiếng Trung bài 1: Vận mẫu a, o, e

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 1 : Vận mẫu a, o, …

Read More »

Phiên âm tiếng Trung – Cách phát âm tiếng Trung chuẩn qua video Bài 2

Học phiên âm tiếng Trung qua video – Bài 2 : Vận mẫu i,u,ü Chúng …

Read More »