Học tiếng Trung qua Bài hát

Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi | Diêu Bối Na | 时间都去哪儿了- 姚贝娜

Thời gian giống như cơn gió, đã lướt qua sẽ không thể quay trở lại, chúng ta càng trưởng thành, ba mẹ lại càng già đi, đến một ngày họ không còn ở bên ta, mà ta vẫn chưa kịp báo đáp tình yêu và hi sinh của họ, đến lúc đó ta mới mong thời gian quay trở lại một lần nữa,…

门前老树长新芽
Mén qián lǎo shù zhǎng xīnyá
The old tree before the door has grown new shoots
院里枯木又开花
Yuàn lǐ kūmù yòu kāihuā
The dead tree in the yard is blooming again
半生存了好多话
Bàn shēngcúnle hǎoduō huà
I’ve held on to so many words over a lifetime
藏进了满头白发
Cáng jìnle mǎn tóu bái fà
— stored them in a head of white hair
记忆中的小脚丫
Jìyì zhōng de xiǎojiǎo yā
In my memory a girl with little feet
肉嘟嘟的小嘴巴
Ròu dū dū de xiǎo zuǐba
and a chubby little mouth
一生把爱交给他
Yīshēng bǎ ài jiāo gěi tā
I gave her my love for a lifetime
只为那一声爸妈
Zhǐ wèi nà yīshēng bà mā
All for the sound of “mum” and “dad”

时间都去哪儿了
Shíjiān dōu qù nǎr le
Where has the time gone?
还没好好感受年轻就老了
Hái méi hǎohāo gǎnshòu niánqīng jiù lǎole
I haven’t yet enjoyed youth and I’m already old
生儿养女一辈子
Shēng ér yǎngnǚ yībèizi
Raising sons and daughters for a lifetime
满脑子都是孩子哭了笑了
Mǎn nǎozi dōu shì háizi kūle xiàole
My mind is full of children crying and laughing
时间都去哪儿了
Shíjiān dōu qù nǎr le
Where has the time gone?
还没好好看看你眼睛就花了
Hái méi hǎohǎo kàn kàn nǐ yǎnjīng jiù huāle
I still haven’t taken care of you properly, and my eyes are already failing
柴米油盐半辈子
Cháimǐyóuyán bànbèizi
Daily necessities for a lifetime
转眼就只剩下满脸的皱纹了
Zhuǎnyǎn jiù zhǐ shèng xià mǎn liǎn de zhòuwénle
In the blink of an eye, all that’s left is a face full of wrinkles

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button