Truy tìm ” lão sư” dạy kèm tiếng Trung tại nhà Hoàng Mai-Hà Nội

Chinese truy tìm ” lão sư” dạy kèm tiếng Trung tại nhà là:

  • Du học sinh từng du học tại Trung Quốc
  • Có kinh nghiệm dạy gia sư tiếng Trung tại nhà
  • Chỉ cần rảnh cuối tuần

Học viên yêu cầu:

  • Thời gian học: 2 buổi/ tuần Thứ 7+chủ nhật
  • Học phí:250.000VNĐ/1,5 giờ
  • Học viên đã biết qua tiếng Trung
  • Địa chỉ: Nguyễn Cảnh Dị,Đại Kim,Hoàng Mai,Hà Nội

Hồ sơ ứng tuyển gửi về mail: vanphong@chinese.edu.vn


Trung tâm đào tạo Chinese

Hotline:098953912

Email: vanphong@chinese.edu.vn