Việc làm – Trung tâm tiếng Trung Chinese – Dạy học tiếng Trung Uy tin hàng đầu https://chinese.com.vn Tiếng Trung tại CHINESE - Trung tâm dạy TiẾNG TRUNG QuỐC uy tín hàng đầu tại Việt Nam là trung tâm tiếng Trung duy nhất chỉ dạy học viên học có mục đích Wed, 25 Mar 2020 18:49:46 +0000 vi-VN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 Tuyển Giáo viên tiếng Trung tại Kim Mã và Nguyễn Xiển Hà Nội https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-tai-kim-ma-nguyen-xien-ha-noi.html https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-tai-kim-ma-nguyen-xien-ha-noi.html#respond Sat, 03 Nov 2018 11:36:41 +0000 https://chinese.com.vn/?p=10582 https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-tai-kim-ma-nguyen-xien-ha-noi.html/feed 0 Tuyển phiên dịch công nghệ thông tin T4/2018 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-cong-nghe-thong-tin-t4-2018.html https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-cong-nghe-thong-tin-t4-2018.html#respond Wed, 25 Apr 2018 06:42:55 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9995 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-cong-nghe-thong-tin-t4-2018.html/feed 0 Tìm gấp phiên dịch tiếng Trung tại Sơn Đông-Trung Quốc, T4/2018 https://chinese.com.vn/tim-gap-phien-dich-tai-son-dong-trung-quoc-t4-2018.html https://chinese.com.vn/tim-gap-phien-dich-tai-son-dong-trung-quoc-t4-2018.html#respond Thu, 19 Apr 2018 09:27:18 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9961 https://chinese.com.vn/tim-gap-phien-dich-tai-son-dong-trung-quoc-t4-2018.html/feed 0 Tuyển phiên dịch tiếng Trung tại Bắc Kinh lĩnh vực phân bón T4/2018 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-nam-tai-bac-kinh-phien-dich-tieng-trung-linh-vuc-phan-bon-t4-2018.html https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-nam-tai-bac-kinh-phien-dich-tieng-trung-linh-vuc-phan-bon-t4-2018.html#respond Fri, 30 Mar 2018 12:06:50 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9869 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-nam-tai-bac-kinh-phien-dich-tieng-trung-linh-vuc-phan-bon-t4-2018.html/feed 0 Tuyển phiên dịch viên lắp đặt máy tại Sóc Sơn-Hà Nội, T3-2018 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-vien-lap-dat-may-tai-soc-son-ha-noi-t3-2018.html https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-vien-lap-dat-may-tai-soc-son-ha-noi-t3-2018.html#respond Mon, 12 Mar 2018 11:02:43 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9803 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-vien-lap-dat-may-tai-soc-son-ha-noi-t3-2018.html/feed 0 Tuyển phiên dịch tiếng Trung tại Bắc Kinh-Trung Quốc T11/2017 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-tieng-trung-tai-bac-kinh-trung-quoc-t112017.html https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-tieng-trung-tai-bac-kinh-trung-quoc-t112017.html#respond Thu, 16 Nov 2017 09:32:37 +0000 https://chinese.com.vn/?p=9411 https://chinese.com.vn/tuyen-phien-dich-tieng-trung-tai-bac-kinh-trung-quoc-t112017.html/feed 0 Tuyển giáo viên dạy tiếng Trung tại trung tâm Chinese Hạ Long https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-day-tieng-trung-tai-trung-tam-chinese-ha-long.html https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-day-tieng-trung-tai-trung-tam-chinese-ha-long.html#respond Sun, 28 May 2017 18:43:44 +0000 https://chinese.com.vn/?p=8263 https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-day-tieng-trung-tai-trung-tam-chinese-ha-long.html/feed 0 Giới thiệu việc làm tiếng Trung cho học viên tại KCN Đại Đồng, Bắc Ninh https://chinese.com.vn/gioi-thieu-viec-lam-tieng-trung-cho-hoc-vien.html https://chinese.com.vn/gioi-thieu-viec-lam-tieng-trung-cho-hoc-vien.html#respond Thu, 15 Sep 2016 11:10:17 +0000 http://chinese.com.vn/?p=7467 https://chinese.com.vn/gioi-thieu-viec-lam-tieng-trung-cho-hoc-vien.html/feed 0 Tuyển giáo viên tiếng Trung Online dạy qua phần mềm Learning Chinese https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-tieng-trung-online-2.html https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-tieng-trung-online-2.html#respond Tue, 13 Sep 2016 11:13:21 +0000 http://chinese.com.vn/?p=7429 https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-tieng-trung-online-2.html/feed 0 Giới thiệu công việc tiếng Trung cho học viên https://chinese.com.vn/tuyen-dung-tieng-trung-cho-hoc-vien.html https://chinese.com.vn/tuyen-dung-tieng-trung-cho-hoc-vien.html#respond Thu, 18 Aug 2016 11:04:09 +0000 http://chinese.com.vn/?p=7256 https://chinese.com.vn/tuyen-dung-tieng-trung-cho-hoc-vien.html/feed 0 Trung tâm tiếng Trung Chinese cần tuyển nhân viên tư vấn tuyển sinh https://chinese.com.vn/nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh.html https://chinese.com.vn/nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh.html#comments Tue, 17 Mar 2015 02:02:05 +0000 http://chinese.com.vn/?p=4212 https://chinese.com.vn/nhan-vien-tu-van-tuyen-sinh.html/feed 1 Việc làm chuyên ngành tiếng Trung https://chinese.com.vn/viec-lam-chuyen-nganh-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/viec-lam-chuyen-nganh-tieng-trung.html#respond Tue, 26 Aug 2014 03:52:24 +0000 http://chinese.com.vn/?p=3117 https://chinese.com.vn/viec-lam-chuyen-nganh-tieng-trung.html/feed 0 Tuyển giáo viên tiếng Trung tại Hà Nội và Tp HCM 2014 https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-day-tieng-trung.html https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-day-tieng-trung.html#comments Tue, 20 May 2014 09:52:56 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2711 https://chinese.com.vn/tuyen-giao-vien-day-tieng-trung.html/feed 8 Trung tâm tiếng Trung Chinese giới thiệu việc làm cho học viên https://chinese.com.vn/trung-tam-tieng-trung-chinese-gioi-thieu-viec-lam-tieng-trung-cho-hoc-vien.html https://chinese.com.vn/trung-tam-tieng-trung-chinese-gioi-thieu-viec-lam-tieng-trung-cho-hoc-vien.html#comments Mon, 12 May 2014 09:50:48 +0000 http://chinese.com.vn/?p=2681 https://chinese.com.vn/trung-tam-tieng-trung-chinese-gioi-thieu-viec-lam-tieng-trung-cho-hoc-vien.html/feed 3