Chính sách bảo mật

Chúng tôi tin rằng việc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm sẽ hỗ trợ tăng trưởng và xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Là một doanh nghiệp, chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các cá nhân mà chúng tôi tương tác. Chúng tôi cam kết luôn minh bạch trong việc xử lý và xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo các luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://chinese.com.vn

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần và lý do duy nhất là liên hệ với chúng tôi để nghe về các dịch vụ của chúng tôi, tham gia bản tin của chúng tôi, tải xuống hoặc đăng ký để nhận nội dung, cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia nhóm của chúng tôi ( chúng tôi không thể chịu được các dịch vụ yêu cầu bạn những thứ như giới tính hoặc mức thu nhập của bạn mà không có lý do rõ ràng).

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ: (i) cho các bên thứ ba, những người giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc tiếp thị của chúng tôi cho bạn (ví dụ: kêu gọi bạn tiếp thị dịch vụ của chúng tôi); (ii) tuân thủ luật pháp; (iii) phát triển các dịch vụ của chúng tôi, hoặc (iv) bảo vệ các quyền của chúng tôi.

Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ của mình trừ khi được yêu cầu cho hoạt động liên tục của một trong các dịch vụ của chúng tôi hoặc như được chỉ định ở đây hoặc trên biểu mẫu của chúng tôi.

Thông báo về Quyền riêng tư này giải thích chi tiết các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn khi bạn tương tác với chúng tôi trên bất kỳ trang web nào mà Thông báo về Quyền riêng tư này xuất hiện. Chinese Hà Nội là người kiểm soát dữ liệu của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm cả liên quan đến trang web này.

Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”) cung cấp cho cư dân California các quyền bổ sung đối với thông tin cá nhân của họ. Những quyền đó được giải thích dưới đây trong Phần 7 (Quyền ở California của bạn). Thông báo về Quyền riêng tư này bao gồm các tiết lộ nhất định được yêu cầu theo CCPA .

Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi kết hợp các mục tiêu này:

1 – Dữ liệu cá nhân được thu thập

Thông tin thu thập trên trang web.

Chính sách của Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành các trang web của chúng tôi.

Chinese Hà Nội là bộ điều khiển dữ liệu cho dữ liệu được thu thập trên trang web này.

Trong khi sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Dữ liệu Cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, Bang, Tỉnh, ZIP / Mã bưu điện, Thành phố
 • Tên công ty và URL

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của bạn, bạn đồng ý rõ ràng nhận cuộc gọi từ chúng tôi hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi (bao gồm cả qua trình quay số tự động). Bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp ở cuối Thông báo về Quyền riêng tư này.

1.1 – Thông tin nhận được từ khách hàng

Chinese Hà Nội nhận dữ liệu từ khách hàng của mình và xử lý dữ liệu này theo từng hợp đồng tại chỗ với khách hàng của chúng tôi. Chinese Hà Nội không có mối quan hệ trực tiếp với những cá nhân này và đang đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi trong trường hợp này. Trong khi chúng tôi duy trì dữ liệu này, chúng tôi chỉ được phép sử dụng nó để cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi đã ký hợp đồng xử lý.

1.2 – Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Chinese Hà Nội thu thập thông tin về loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội trong việc thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội sử dụng trang web của họ. Chinese Hà Nội cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên blog nếu có. Chinese Hà Nội chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng đã đăng nhập và người nhận xét trong các trường hợp tương tự mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới.

1.3 – Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Chinese Hà Nội sử dụng cookie để giúp Chinese Hà Nội xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web Chinese Hà Nội và sở thích truy cập trang web của họ. Khách truy cập Chinese Hà Nội không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web của Chinese Hà Nội, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web của Chinese Hà Nội có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie. Xem Chính sách Cookie của chúng tôi tại đây.

1.3.1 – Chúng tôi sử dụng loại cookie nào?

Trang web có thể sử dụng Cookie Nghiêm túc Cần thiết, Cookie Hiệu suất, Cookie Chức năng, Cookie Nhắm mục tiêu và Cookie Truyền thông Xã hội. Bất kỳ trong số này có thể là cookie của bên thứ nhất hoặc cookie của bên thứ ba, liên tục hoặc phiên.

Cookie Nghiêm túc Cần thiết: Đây là những cookie mà nếu không có bạn sẽ không thể sử dụng Trang web này. Ví dụ: Cookie Cần thiết Nghiêm ngặt điều chỉnh dữ liệu Trang web được truyền để phù hợp với kết nối Internet của bạn, đưa bạn đến các phiên bản an toàn của Trang web và giúp cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu cụ thể. Nếu bạn đặt trình duyệt của mình chặn các cookie này, một số phần của Trang web sẽ không hoạt động. Cookie Nghiêm túc Cần thiết không lưu trữ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào.

Cookie Hiệu suất: Chúng tôi sử dụng các cookie này để đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập, để đo lường và cải thiện hiệu suất của Trang web. Chúng giúp chúng tôi biết những trang nào là phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh trang web.

Cookie Hiệu suất không lưu trữ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào. Cụ thể, đối với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích, chúng tôi sử dụng Google Analytics. Google Analytics, là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp, theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web.

Dịch vụ sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Google Analytics chia sẻ dữ liệu này với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình. Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics.

Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động lượt truy cập. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật và Điều khoản của Google:https://policies.google.com/privacy .

Google cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu đến Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của họ.

Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào mà chúng tôi đã tiến hành trước khi bạn rút lại, cũng không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành dựa trên các cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hanoi@chinese.edu.vn .

Cookie chức năng: Những cookie này cho phép Trang web ghi nhớ những lựa chọn bạn thực hiện và cung cấp chức năng nâng cao và nhiều tính năng được cá nhân hóa hơn. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, Cookie Chức năng có thể lưu trữ một số loại Thông tin Cá nhân nhất định khi cần thiết để cung cấp chức năng.

Cookie nhắm mục tiêu: Cookie nhắm mục tiêu giúp chúng tôi quản lý và hiển thị các quảng cáo của mình, dựa trên hoạt động của bạn trên Trang web và các trang web khác; đây được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích.

Việc nhắm mục tiêu cookie chủ yếu dựa vào việc xác định duy nhất trình duyệt và thiết bị internet của bạn. Để phục vụ tốt hơn sở thích của người dùng, chúng tôi đã hợp tác với Digital Advertising Alliance ( http://youradchoices.com), bằng cách truy cập trang web của họ, bạn có thể tìm hiểu thêm về các thành viên của họ, những người cung cấp quảng cáo trực tuyến phù hợp và các lựa chọn của bạn để chọn không nhận chúng.

Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích không có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy quảng cáo trực tuyến nữa, nhưng nó có nghĩa là các công ty mà bạn chọn không tham gia sẽ không còn hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn nữa.

Chúng tôi làm việc với Google AdSense & DoubleClick Cookie Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

Việc Google sử dụng cookie DoubleClick cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet. Bạn có thể chọn không sử dụng DoubleClick Cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang web Cài đặt Quảng cáo của Google: http://www.google.com/ads/preferences/.

Google AdWords / Analytics: Dịch vụ tiếp thị lại của Google AdWords được cung cấp bởi Google Inc. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo Hiển thị hình ảnh và tùy chỉnh các quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google bằng cách truy cập vào trang Cài đặt Quảng cáo của Google: http://www.google.com / settings / ads .

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật & Điều khoản của Google tại http://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị quảng cáo, có thể bao gồm các quảng cáo được nhắm mục tiêu trên trang web của bên thứ ba sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa, đo lường hiệu suất phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của bạn vào trang web của chúng tôi. Mọi theo dõi mà bên thứ ba thực hiện đều phải tuân theo thông báo về quyền riêng tư của họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cho chúng tôi biết quảng cáo tiếp thị của chúng tôi, thường được đặt trên các trang web của bên thứ ba, đã hoạt động như thế nào và ai đã nhấp vào chúng. Thông tin này không xác định bất kỳ cá nhân cụ thể nào và thường không xác định danh tính. Nếu chúng tôi liên kết nó với bạn, chúng tôi sẽ coi nó như là dữ liệu cá nhân.

Cookie truyền thông xã hội: Cookie truyền thông xã hội giúp bạn chia sẻ mạng xã hội dễ dàng hơn, cung cấp cho bạn các công cụ để kết nối với Trang web và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cả khán giả cho Trang web và hiệu quả của việc tiếp cận mạng xã hội của chúng tôi.

Đây là các cookie của bên thứ ba. Lựa chọn của bạn đối với các cookie như vậy được xác định bởi các nền tảng truyền thông xã hội mà bạn có tài khoản. Facebook: Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích từ Facebook bằng cách truy cập trang này: https://www.facebook.com/help/164968693837950 .

Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của Facebook, hãy làm theo các hướng dẫn sau từ Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 . Để biết thêm về sự tham gia của Facebook vào Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số, vui lòng truy cập phần Lựa chọn của thông báo này.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách dữ liệu của Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Chúng tôi có thể tham gia vào chương trình Đối tượng tùy chỉnh của Facebook.com hoặc đối tượng của LinkedIn cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho những người trong danh sách email của chúng tôi khi họ truy cập Facebook hoặc LinkedIn tương ứng.

Chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân như địa chỉ email và số điện thoại của bạn cho nhà cung cấp mạng xã hội để họ xác định xem bạn có phải là chủ tài khoản đã đăng ký hay không. Bạn có thể chọn không tham gia chương trình này bằng cách liên hệ với chúng tôi như được ghi chú bên dưới. Bạn cũng có thể chọn không nhận những quảng cáo này trực tiếp từ mạng truyền thông xã hội.

1.3.2 – Không muốn Cookies?

Hầu hết các trình duyệt web đều cho phép bạn chọn có chấp nhận cookie hay không. Hầu hết cũng cho phép bạn xóa các cookie đã được thiết lập. Các lựa chọn có sẵn và cơ chế được sử dụng sẽ khác nhau giữa các trình duyệt. Các cài đặt trình duyệt như vậy thường được tìm thấy trong menu “tùy chọn”, “công cụ” hoặc “tùy chọn”. Bạn cũng có thể tham khảo menu “trợ giúp” của trình duyệt.

Ví dụ:

 • Cài đặt cookie trong Internet Explorer
 • Cài đặt cookie trong Firefox
 • Cài đặt cookie trong Chrome
 • Cài đặt cookie trong Safari

Có các công cụ trực tuyến có sẵn để xóa tất cả cookie bị bỏ lại bởi các trang web bạn đã truy cập, chẳng hạn như www.allaboutcookies.org . Thông thường, việc xóa cookie sẽ ẩn danh thông tin được liên kết với pixel và một trang web sẽ không nhận được bất kỳ thông tin liên quan nào nữa.

Xin lưu ý tại thời điểm này, chúng tôi không nhận ra các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến cơ chế theo dõi, có thể bao gồm hướng dẫn “không theo dõi”.

1.4 – Thống kê tổng hợp

Chinese Hà Nội thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào các trang web của nó. Ví dụ: Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội giám sát các bài đăng hoặc trang blog phổ biến nhất trên trang web. Chinese Hà Nội có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Chinese Hà Nội không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

2 – Sử dụng thông tin của bạn

Như đã đề cập, thông tin mà Chinese Hà Nội thu thập và lưu trữ liên quan đến bạn được sử dụng để liên lạc với bạn và để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chinese Hà Nội thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Cung cấp các Dịch vụ cho bạn, cải thiện chất lượng của dịch vụ và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa và dịch vụ liên quan mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm;

Hiểu cách người dùng tương tác với Dịch vụ;

Liên hệ với bạn về hàng hóa và dịch vụ bằng bất kỳ phương thức nào mà bạn đồng ý vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn, kể cả qua điện thoại khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi số điện thoại;

 • Thực hiện bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc thương mại nào khác theo chỉ đạo của bạn hoặc với sự thông báo trước cho bạn và sự đồng ý của bạn;
 • Chúng tôi sử dụng dữ liệu nhật ký cho các mục đích kinh doanh nội bộ khác nhau, bao gồm:
 • Để giám sát lạm dụng và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và gian lận,
 • Để khắc phục sự cố chức năng sản phẩm và sửa lỗi;
 • Để theo dõi sở thích của mọi người, cho phép chúng tôi tạo ra các dịch vụ, tính năng và nội dung mới có thể được cá nhân hóa hơn cho bạn và sở thích của bạn;

Để theo dõi hành vi ở cấp độ tổng hợp / ẩn danh để theo dõi và hiểu các xu hướng liên quan đến các dịch vụ và dịch vụ của chúng tôi.
Nếu bạn là khách hàng mới, Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội sẽ chỉ liên hệ với bạn khi bạn đã đồng ý và chỉ bằng những cách đó mà bạn đã đồng ý.

2.1 – Căn cứ để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – Điều khoản cụ thể của EEA

Ngoài ra, Chinese Hà Nội dựa trên các cơ sở hợp pháp sau đây để thu thập và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn có thể đã cung cấp:

Lợi ích Kinh doanh Hợp pháp: Để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi hoặc cải tiến nào đối với các dịch vụ Chinese Hà Nội có thể ảnh hưởng đến dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn là khách hàng hiện tại, Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội có thể liên hệ với bạn với thông tin về hàng hóa và dịch vụ giống như những hàng hóa và dịch vụ là đối tượng của giao dịch trước đây với bạn.

Thực hiện hợp đồng: Để đáp ứng các cam kết theo hợp đồng của Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội đối với khách hàng của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với khách hàng của chúng tôi.

Sự đồng ý của người dùng: Nếu bạn là người dùng của trang web Chinese Hà Nội và đã cung cấp địa chỉ email của mình và đồng ý, thì phần tư có thể thỉnh thoảng gửi cho bạn email để cho bạn biết về tin tức và thông tin trong ngành, thu hút phản hồi của bạn hoặc cập nhật cho bạn những gì tiếp tục với Chinese Hà Nội và các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng bản tin email của chúng tôi hoặc gửi email cập nhật cho bạn trên blog của chúng tôi để truyền đạt loại thông tin này.

Chúng tôi chia sẻ và tiết lộ thông tin của bạn ở đâu và như thế nào: Chinese Hà Nội không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác trừ khi được chỉ ra trong chính sách này hoặc khi chúng tôi thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

3 – Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhân viên, đại lý

Chinese Hà Nội tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của họ (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt cho phần tư (bao gồm cả việc tiếp thị dịch vụ của chúng tôi cho bạn) hoặc cung cấp các dịch vụ có sẵn trên các trang web của Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội, và (ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ. Chinese Hà Nội sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm năng cho bất kỳ ai mà không có thông báo trước.

3.1 – Tiết lộ của bên thứ ba cho các Sự kiện Tiếp thị Chung & Tài sản Kỹ thuật số

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, chúng tôi đôi khi tham gia vào các sự kiện tiếp thị chung với các bên thứ ba. Trên trang đăng ký, rõ ràng bên tiếp thị chung kia là ai. Nếu bạn chọn tham gia một sự kiện tiếp thị chung hoặc tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ, chúng tôi có thể cung cấp thông tin đăng ký của bạn cho các bên thứ ba và đối tác này để sử dụng trong tiếp thị và thiết kế hoặc cung cấp dịch vụ của riêng họ, để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm của họ và để thông báo cho bạn nếu bạn giành chiến thắng trong một cuộc thi. Bạn có thể từ chối việc chúng tôi cung cấp thông tin như vậy bằng cách chọn không nhận bản tin email của chúng tôi và / hoặc không đăng ký tham gia các sự kiện tiếp thị chung. Bạn nên liên hệ trực tiếp với bên thứ ba khác, người có thể đã gửi tin nhắn cho bạn để yêu cầu dừng các liên lạc này và để xem lại chính sách bảo mật của họ. Tuy nhiên,

3.2 – Tuân thủ quy trình pháp lý hoặc để bảo vệ Chinese Hà Nội

Ngoài nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, Chinese Hà Nội tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc các yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Chinese Hà Nội tin tưởng một cách thiện chí rằng tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Chinese Hà Nội, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

3.3 – Chuyển giao kinh doanh

Nếu Chinese Hà Nội, hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của nó, được mua lại hoặc trong trường hợp không chắc chắn rằng Chinese Hà Nội ngừng hoạt động kinh doanh hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua lại Chinese Hà Nội nào có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

4 – Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn / Chuyển dữ liệu

Chinese Hà Nội điều hành trang web của mình tại Hoa Kỳ. Nếu bạn ở một khu vực pháp lý khác, vui lòng biết rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển đến, lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng trang web này và cung cấp Thông tin cho Chinese Hà Nội, bạn đồng ý với việc chuyển giao, xử lý và lưu trữ thông tin của bạn tại Hoa Kỳ.

Điều quan trọng cần lưu ý là luật bảo mật ở Hoa Kỳ có thể không toàn diện như luật ở các quốc gia khác như Liên minh Châu Âu. Các nhà cung cấp dịch vụ phần tư sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang Hoa Kỳ.

Chinese Hà Nội có thể chuyển dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn đến các địa điểm bên ngoài trụ sở chính để xử lý và lưu trữ. Ngoài ra, nó có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài khu vực văn phòng làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Ví dụ: những nhân viên đó có thể tham gia vào việc xử lý và kết thúc đơn đặt hàng của bạn, xử lý các chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. Chinese Hà Nội sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này.

Dữ liệu được cung cấp cho Chinese Hà Nội được lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi. Thông tin chi tiết liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua trang web Chinese Hà Nội sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và do đó Chinese Hà Nội không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi đến Chinese Hà Nội theo phương thức điện tử và việc truyền tải dữ liệu đó hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Trường hợp Chinese Hà Nội đã cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu để bạn có thể truy cập vào các khu vực nhất định của trang Chinese Hà Nội, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này.

5 – Liên kết của bên thứ ba

Chinese Hà Nội có thể có các liên kết trên trang Chinese Hà Nội tới các trang khác mà Chinese Hà Nội không hoạt động. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được đưa trực tiếp đến trang web đó được điều chỉnh bởi thông báo về quyền riêng tư của chính nó. Chinese Hà Nội thực sự khuyến khích bạn đọc thông báo về quyền riêng tư đó. Chinese Hà Nội không kiểm soát trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách hoặc các hoạt động của nó.

6 – Lựa chọn và Quyền cá nhân

Chinese Hà Nội nhằm mục đích thực hiện các bước hợp lý để bạn có thể chỉnh sửa, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình. Nếu bạn là khách hàng của một trong những khách hàng của chúng tôi làm việc với Chinese Hà Nội và không muốn được họ liên hệ nữa, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến khách hàng mà bạn tương tác trực tiếp. Nếu khách hàng của chúng tôi yêu cầu Chinese Hà Nội xóa hoặc sửa đổi dữ liệu đó, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó trong vòng 30 ngày.

Chinese Hà Nội phác thảo các lựa chọn của bạn bên dưới:

E-mail. Như đã mô tả ở trên, nếu bạn không muốn nhận email quảng cáo từ Chinese Hà Nội hoặc để chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với một đối tác chung trong các sự kiện tiếp thị đồng thương hiệu, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chọn không nhận email quảng cáo, Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội vẫn có thể gửi cho bạn email giao dịch và quản trị về thông báo bảo mật này hoặc về các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua.

Bánh quy. Chức năng trợ giúp của trình duyệt phải chứa hướng dẫn về cách cài đặt máy tính của bạn chấp nhận tất cả cookie, để thông báo cho bạn khi cookie được cấp hoặc không nhận cookie bất kỳ lúc nào.

Quảng cáo. Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu trực tuyến bằng cách chọn không tham gia trong chính quảng cáo hoặc bằng cách truy cập Digital Advertising Alliance, http://www.aboutads.info/ , Digital Advertising Alliance của Canada tại Canada http://youradchoices.ca/ hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu tại Châu Âu http://www.youronlinechoices.eu/ . Bạn cũng có thể chọn không tham gia Digital Advertising Alliance bằng cách sử dụng cài đặt thiết bị di động của mình.

Quyền của bạn trong những trường hợp nhất định. Để thực hiện bất kỳ hành động nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hanoi@chinese.edu.vn .

 • Để truy cập và nhận bản sao Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn.
 • Để chỉnh sửa mọi Dữ liệu Cá nhân không chính xác về bạn.
 • Để yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ về bạn.

Bạn có quyền di chuyển dữ liệu đối với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu lấy một bản sao của thông tin này ở định dạng điện tử thường được sử dụng để bạn có thể quản lý và di chuyển nó. Chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn trước khi có thể phản hồi những yêu cầu như vậy.

Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được thông tin cá nhân của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi không thể làm như vậy và tại sao.

Quyền Nộp Đơn Khiếu Nại. Đối với cư dân Liên minh Châu Âu, nếu bạn cảm thấy rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp để khiếu nại với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể làm như vậy tại quốc gia thành viên EU nơi bạn thường trú, nơi làm việc của bạn hoặc địa điểm bị cáo buộc vi phạm. Nếu bạn ở bên ngoài Liên minh Châu Âu, bạn có thể có các quyền theo luật bảo mật tại khu vực tài phán nơi bạn sinh sống.

Thông báo Bổ sung cho Người tiêu dùng California – Phần này của Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho người tiêu dùng cư trú tại California.

7 – Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về người tiêu dùng California

Chúng tôi mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về người tiêu dùng trong mười hai (12) tháng trước ngày Thông báo về quyền riêng tư này có hiệu lực trong phần Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi có tiêu đề, “Dữ liệu cá nhân được thu thập” ở trên. Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm những điều sau:

Các số nhận dạng như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, id duy nhất và các số nhận dạng khác được liệt kê trong phần Thu thập dữ liệu cá nhân ở trên.

Các loại thông tin cá nhân sau đây được mô tả trong Bộ luật Dân sự California §1798.80 (e): (1) thông tin cá nhân được liệt kê trong gạch đầu dòng trước là “số nhận dạng” và (2) thông tin khác xác định, liên quan đến, mô tả hoặc có khả năng được liên kết với một cá nhân cụ thể mà chúng tôi mô tả trong “Thông tin chúng tôi thu thập” ở trên.

Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang liệt kê bất kỳ điều nào trong số này mà bạn thu thập: Tuổi (40 trở lên).

Thông tin thương mại, bao gồm thông tin về đơn đặt hàng hoặc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi; thông tin đăng ký, thông tin đặc biệt và thông tin bạn cung cấp hoặc gửi cho chúng tôi khi bạn tham gia vào bất kỳ sự kiện, chương trình, cuộc thi, khảo sát hoặc khuyến mãi nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào từng thời điểm.

Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của bạn với các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, quảng cáo mà chúng tôi hiển thị trên các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc trên các trang web của bên thứ ba và ứng dụng, hoặc các trang hoặc tài khoản Chinese Hà Nội trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào của bên thứ ba.

Dữ liệu vị trí địa lý.

Thông tin âm thanh từ các cuộc gọi được thực hiện với trung tâm dịch vụ khách hàng và kế toán có thể được báo cáo, và thông tin điện tử dưới dạng Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác được mô tả ở trên.

Các tham chiếu rút ra từ (1) thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập các trang web, công cụ, tiện ích và trình cắm của chúng tôi, (2) thông tin chúng tôi thu thập, bao gồm thông qua các nhà cung cấp bên thứ ba, liên quan đến nội dung và dữ liệu khác được đăng trên Internet (chẳng hạn dưới dạng các vị trí công cộng trên Internet) và (3) thông tin về sở thích và hành vi của người tiêu dùng mà chúng tôi thu thập trên các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi hoặc mua hàng từ bên thứ ba để tạo hồ sơ về người tiêu dùng phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý của người tiêu dùng , khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân này từ các nguồn bao gồm khách hàng của chúng tôi và các nguồn khác được tham chiếu trong phần “Dữ liệu cá nhân được thu thập” ở trên.

7.1 – Tiết lộ Thông tin Cá nhân để Cân nhắc Tiền tệ hoặc Có giá trị khác hoặc vì Mục đích Kinh doanh

Chinese Hà Nội không bán dữ liệu của bạn — chúng tôi không phải là nhà môi giới dữ liệu và chúng tôi không đưa dữ liệu của bạn ra thị trường mở. Tuy nhiên, theo CCPA, một số chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa và với một số đối tác của chúng tôi có thể được coi là “mua bán”, ngay cả khi không đổi tiền.

Về mặt đó, chúng tôi đã tiết lộ địa chỉ email và thông tin liên hệ cho các doanh nghiệp khác và các bên thứ ba, bao gồm các đối tác tiếp thị chung của chúng tôi khi chúng tôi tổ chức hội thảo trên web và sự kiện với họ trong vòng mười hai (12) tháng trước ngày Thông báo về quyền riêng tư này có hiệu lực.

Như thông lệ giữa các doanh nghiệp vận hành trang web, chúng tôi cũng có thể đã tiết lộ một số số nhận dạng trực tuyến nhất định, thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi và các kết luận rút ra về bạn cho các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi.

Chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân trong tất cả hoặc về cơ bản là tất cả các hạng mục được xác định trong Thông báo Bổ sung này cho Người tiêu dùng Thường trú tại California cho các mục đích kinh doanh khác nhau.

Để biết thêm thông tin về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã tiết lộ, các loại pháp nhân mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin này và mục đích mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin, vui lòng xem “Sử dụng thông tin của bạn” ở trên và “Ở đâu và như thế nào Chúng tôi chia sẻ và tiết lộ thông tin của bạn ”.

Để biết thông tin về các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, vui lòng xem phần “Sử dụng thông tin của bạn” và “Chúng tôi chia sẻ và tiết lộ thông tin của bạn ở đâu và như thế nào” ở trên.

7.2 – Quyền riêng tư ở California của bạn

Nếu bạn là cư dân California, bạn có các quyền sau đây. Chúng tôi sẽ tôn trọng các yêu cầu nhận được trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu và trong thời gian luật pháp quy định.

7.2.1 – Quyền truy cập và thông tin liên quan đến thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn các danh mục và thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn. Cụ thể, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ những điều sau đây cho bạn, trong từng trường hợp trong khoảng thời gian mười hai tháng trước yêu cầu của bạn:

 • Các loại thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập về bạn;
 • Các loại nguồn mà từ đó thông tin cá nhân được thu thập;

Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân;

 • Các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân;
 • Các phần thông tin cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn;

Các loại thông tin cá nhân về bạn, nếu có, mà chúng tôi đã tiết lộ để xem xét bằng tiền hoặc có giá trị khác và các loại bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin, theo loại hoặc các loại thông tin cá nhân cho mỗi bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân; và

Các loại thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải tiết lộ cho bạn theo cách thức mà pháp luật yêu cầu trong vòng 45 ngày sau khi nhận được yêu cầu có thể xác minh trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn rằng chúng tôi cần thêm thời gian để trả lời, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng như vậy bổ sung khoảng thời gian theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bạn thông qua tài khoản của bạn, nếu bạn duy trì một tài khoản với chúng tôi, hoặc điện tử hoặc qua đường bưu điện tùy theo lựa chọn của bạn. Nếu bằng phương thức điện tử, thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ở dạng di động và trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật, ở định dạng dễ sử dụng cho phép bạn truyền thông tin từ thực thể này sang thực thể khác mà không bị cản trở.

7.2.2 – Quyền xóa thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập từ bạn.

7.2.3 – Quyền chọn không tham gia

Bạn có quyền từ chối tiết lộ thông tin cá nhân về bạn để xem xét tiền tệ hoặc có giá trị khác.

QUYỀN CALIFORNIA CỦA BẠN (CCPA)

Phần này mô tả các quyền mà cư dân của California có và trong các khu vực pháp lý khác do luật địa phương cung cấp, và cách thực hiện các quyền đó.

Quyền được biết về thông tin cá nhân được thu thập, tiết lộ hoặc bán

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin nhất định cho bạn về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn trong 12 tháng qua. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh của bạn (xem Thực hiện Quyền truy cập và Xóa) và tuân theo những giới hạn nhất định mà chúng tôi mô tả bên dưới, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đó. Bạn có quyền yêu cầu bất kỳ hoặc tất cả những điều sau đây:

 • Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn.
 • Các loại nguồn mà từ đó thông tin cá nhân được thu thập.

Mục đích kinh doanh hoặc thương mại của chúng tôi để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân đó.

 • Các loại bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân đó.
 • Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn (còn được gọi là yêu cầu chuyển dữ liệu).
 • Quyền yêu cầu xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và giữ lại, tùy thuộc vào một số trường hợp ngoại lệ. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu người tiêu dùng có thể xác minh của bạn (xem Thực hiện Quyền truy cập và Xóa), chúng tôi sẽ xóa (và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân đã được khử danh tính hoặc tổng hợp. Hơn nữa, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn nếu việc giữ lại thông tin là cần thiết đối với chúng tôi hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để thực hiện một số hành động được quy định theo CCPA, chẳng hạn như phát hiện các sự cố bảo mật và bảo vệ chống lại hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.

Thực hiện quyền truy cập và xóa

Chỉ bạn, hoặc một cá nhân hoặc pháp nhân kinh doanh đã đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao California mà bạn cho phép hành động thay mặt bạn (“đại lý được ủy quyền”), mới có thể thực hiện các yêu cầu nêu trên. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu thay mặt cho đứa con chưa thành niên của mình.

Yêu cầu phải bao gồm thông tin liên hệ của bạn và mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ chi tiết cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và phản hồi yêu cầu đó một cách chính xác. Ngoài ra, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin (bao gồm thông tin cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý thông tin nhận dạng mà chúng tôi hiện đang lưu giữ về bạn) cho phép chúng tôi xác minh một cách hợp lý rằng bạn là người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hay đại diện được ủy quyền.

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng một cách hợp lý và kịp thời. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian để trả lời, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản. Để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thực hiện yêu cầu nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính hoặc quyền hạn của bạn để thực hiện yêu cầu và xác nhận thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Phương pháp được sử dụng để xác minh danh tính của bạn sẽ phụ thuộc vào loại, độ nhạy cảm và giá trị của thông tin, bao gồm cả nguy cơ gây hại cho bạn do bất kỳ truy cập hoặc xóa được ủy quyền nào gây ra. Nói chung, việc xác minh sẽ được thực hiện bằng cách khớp thông tin nhận dạng do bạn cung cấp với thông tin cá nhân mà chúng tôi đã có.

Mọi tiết lộ mà chúng tôi cung cấp sẽ chỉ trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn (và sẽ không được thực hiện quá hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng). Nếu chúng tôi không thể tuân thủ một yêu cầu hoặc không thể hoàn toàn tuân thủ một yêu cầu, phản hồi mà chúng tôi cung cấp cũng sẽ giải thích lý do chúng tôi không thể tuân thủ.

7.2.4 – Quyền không phân biệt đối xử

Chúng tôi không thể phân biệt đối xử chống lại bạn vì bạn thực hiện bất kỳ quyền nào đã nêu ở trên theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California, bao gồm:

 • Từ chối bạn hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Tính các mức giá hoặc tỷ lệ khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc sử dụng chiết khấu hoặc các lợi ích khác hoặc áp đặt các hình phạt;
 • Cung cấp cho bạn một cấp độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau; hoặc
 • Đề xuất rằng bạn sẽ nhận được một mức giá hoặc tỷ lệ khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc ở một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính các mức giá hoặc tỷ lệ khác nhau, hoặc cung cấp một cấp độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác, nếu sự khác biệt đó có liên quan hợp lý đến giá trị mà thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi.

7.3 – Yêu cầu thực hiện quyền của bạn

Bạn có thể yêu cầu thực hiện các quyền nêu trên bằng cách:

 • Gửi yêu cầu tới hanoi@chinese.edu.vn
 • Gọi cho chúng tôi (024) 6668.1234

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập thông tin hoặc thực hiện theo yêu cầu của bạn để thực hiện các quyền của bạn, theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể giới hạn phản hồi của chúng tôi đối với việc bạn thực hiện các quyền trên khi được pháp luật cho phép.

7.4 – Chia sẻ dữ liệu cho các mục đích tiếp thị trực tiếp

Bộ luật Dân sự California § 1798.83 tiếp tục cho phép cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một số chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị của họ. Vui lòng cho chúng tôi biết sở thích của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi tại hanoi@chinese.edu.vn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

8 – Bảo mật

Chinese Hà Nội sử dụng các biện pháp quản lý, logic, vật lý và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, trộm và truy cập, sử dụng và sửa đổi trái phép. Thật không may, không có biện pháp nào có thể đảm bảo cung cấp bảo mật 100%. Theo đó, Chinese Hà Nội không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn.

9 – Dữ liệu nhạy cảm

Chinese Hà Nội yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào như an sinh xã hội hoặc số nhận dạng quốc gia, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến ​​chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, dữ liệu sức khỏe, sinh trắc học hoặc di truyền, lý lịch tội phạm hoặc thông tin thành viên công đoàn. Nếu bạn gửi Chinese Hà Nội thông tin này, thì bạn đồng ý với việc xử lý thông tin theo thông báo bảo mật này. Để tránh xử lý dữ liệu nhạy cảm, không gửi dữ liệu đó.

10 – Chính sách của chúng tôi về thông tin trẻ em

Trang web của Chinese Hà Nội không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn biết rằng con mình chưa thành niên đã cung cấp cho Chinese Hà Nội thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với Chinese Hà Nội.

11 – Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội hoan nghênh mọi thắc mắc, nhận xét hoặc yêu cầu của bạn về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hanoi@chinese.edu.vn .

Chinese Hà Nội là Bộ điều khiển dữ liệu đối với thông tin được thu thập trên trang web này và có thể được truy cập tại:

Trung tâm tiếng Trung Chinese Hà Nội
Add: 47 Ngõ 168, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin được cung cấp cho Chinese Hà Nội từ các khách hàng của nó được kiểm soát bởi họ.

12 – Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng Chinese Hà Nội có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của Chinese Hà Nội.

Bên trong tất cả lưu lượng dữ liệu được mã hóa trên máy chủ cơ sở dữ liệu và được kiểm soát truy cập bằng IAM và MFA cần thiết cho tất cả các nhà phát triển và quản trị viên được ủy quyền.

Back to top button