Home / Tài liệu học tiếng Trung / Kinh nghiệm, tự học tiếng Trung Quốc / 7 Quy tắc vàng dạy viết chữ Hán (tiếng Trung) cơ bản

7 Quy tắc vàng dạy viết chữ Hán (tiếng Trung) cơ bản

Quy tắc vàng dạy cách học viết tiếng Trung cơ bản

Khi bạn bắt đầu học tiếng Trung cơ bản, thì việc viết tiếng Trung là việc vô cùng khó nếu bạn chưa hiểu cấu tạo hay đặc điểm của chữ Hán. Thực ra, bạn chỉ cần nắm chắc 8 nét cơ bản trong tiếng Trung và các quy tắc viết chữ Hán là bạn có thể học tiếng Trung giao tiếp tốt nhất có thể.  Việc viết đúng các nét theo đúng thứ tự sẽ giúp cho việc tập viết chữ Hán chính xác, và đếm chính xác số lượng nét viết của một chữ. Từ đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn.

1. 8 nét cơ bản trong tiếng Trung

Các nét cơ bản trong tiếng Trung

 • Nét ngang: nét thẳng ngang, kéo từ trái sang phải.
 • Nét sổ thẳng: nét thẳng đứng, kéo từ trên xuống dưới.
 • Nét chấm: một dấu chấm từ trên xuống dưới.
 • Nét hất: nét cong, đi lên từ trái sang phải.
 • Nét phẩy: nét cong, kéo xuống từ phải qua trái.
 • Nét mác: nét thẳng, kéo xuống từ trái qua phải.
 • Nét gập: có một nét gập giữa nét.
 • Nét móc: nét móc lên ở cuối các nét khác.

2. Quy tắc viết tiếng Trung

– Quy tắc 1: Ngang trước sổ sau.

Đây là các quy tắc viết tay thuận, các bạn sẽ cảm thấy viết chữ Hán trong tâm tay khi tạo được thói quen viết bút tay thuận nhé:

VD: Với chữ Thập (số mười) 十 Nét ngang sẽ được viết trước sau đó đến nét dọc.

Quy tắc 2: Phẩy trước mác sau.

Các nét xiên trái (丿) được viết trước, các nét xiên phải (乀) viết sau.

VD: Với chữ Văn  文. Số 8 八。

– Quy tắc 3: Trên trước dưới sau.

Các nét bên trên được viết trước các nét bên dưới.

VD: Số 2 二  số 3三。Mỗi nét được viết từ trái qua phải và lần lượt từ trên xuống dưới.

– Quy tắc 4: Trái trước phải sau.

Trong chữ Hán các nét bên trái được viết trước, nét bên phải viết sau.

VD: Với chữ “mai” – míng 明 bộ nhật viết trước, bộ nguyệt viết sau.

– Quy tắc 5: Ngoài trước trong sau.

Khung ngoài được viết trước sau đó viết các nét trong sau. Cái này được ví như xây thành bao trước, có để cổng vào và tiến hành xây dựng bên trong sau.

VD: Chữ “dùng” 用- Khung ngoài được viết trước, sau đó viết chữ bên trong.

– Quy tắc 6: Vào trước đóng sau.

Nguyên tắc này được ví như vào nhà trước đóng cửa sau cho các bạn dễ nhớ nhé.

VD: Chữ “Quốc” trong“Quốc gia” – 囯 khung ngoài được viết trước, sau đó viết đến bộ vương bên trong và cuối cùng là đóng khung lại => hoàn thành chữ viết.

– Quy tắc 7: Giữa trước hai bên sau.

Giữa trước hai bên sau là nguyên tắc căn bản thứ 7 trong viết chữ Hán. Sau khi thành thạo với 7 nguyên tắc này thì gặp chữ Hán nào các bạn đều có thể tháo gỡ một cách đơn giản

VD: chữ “nước” trong nước chảy – 水。Nét sổ thẳng được viết trước, sau đó viết nét bên trái, cuối cùng là nét bên phải.
Xem video cách viết:

Phần bổ sung…

1. Viết từ trên xuống dưới, và từ trái qua phải
Theo quy tắc chung, các nét được viết từ trên xuống dưới và từ trái qua phải.

Chẳng hạn, chữ nhất được viết là một đường nằm ngang: 一. Chữ này có 1 nét được viết từ trái qua phải.
Chữ nhị có 2 nét: 二. Trong trường hợp này, cả 2 nét được viết từ trái qua phải nhưng nét nằm trên được viết trước. Chữ tam có 3 nét: 三. Mỗi nét được viết từ trái qua phải, bắt đầu từ nét trên cùng.

Quy tắc này cũng áp dụng cho trật tự các thành phần.

Chẳng hạn, chữ 校 có thể được chia thành 2 phần. Phần bên trái (木) được viết trước phần bên phải (交). Có vài trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này, chủ yếu xảy ra khi phần bền phải của một chữ có nét đóng nằm dưới (xem bên dưới).
Khi có phần nằm trên và phần nằm dưới thì phần nằm trên được viết trước rồi mới đến phần nằm dưới, như trong chữ品 và chữ 星.

2. Các nét ngang viết trước, các nét dọc viết sau
Khi có nét ngang và nét sổ dọc giao nhau thì các nét ngang thường được viết trước rồi đến các nét sổ dọc. Như chữ thập (十) có 2 nét. Nét ngang一 được viết trước tiên, theo sau là nét sổ dọc 十.

3. Nét sổ thẳng viết sau cùng, nét xuyên ngang viết sau cùng
Các nét sổ dọc xuyên qua nhiều nét khác thường được viết sau cùng, như trong chữ 聿 và chữ 弗.
Các nét ngang xuyên qua nhiều nét khác cũng thường được viết sau cùng, như trong chữ 毋 và chữ 舟.

4. Viết các nét xiên trái (nét phẩy) trước, rồi đến các nét xiên phải (nét mác)
Các nét xiên trái (丿) được viết trước các nét xiên phải (乀) trong trường hợp chúng giao nhau, như trong chữ 文.
Chú ý quy tắc trên áp dụng cho các nét xiên đối xứng; còn đối với các nét xiên không đối xứng, như trong chữ 戈, thì nét xiên phải có thể được viết trước nét xiên trái, dựa theo quy tắc khác.

5. Viết phần ở giữa trước các phần bên ngoài ở các chữ đối xứng về chiều dọc
Ở các chữ đối xứng theo chiều dọc, các phần ở giữa được viết trước các phần bên trái hoặc bên phải. Các phần bên trái được viết trước các phần bên phải, như trong chữ 兜 và chữ 承.

6. Viết phần bao quanh bên ngoài trước phần nội dung bên trong
Các phần bao quanh bên ngoài được viết trước các phần nằm bên trong; các nét dưới cùng trong phần bao quanh được viết sau cùng nếu có, như trong chữ 日 và chữ 口. Các phần bao quanh cũng có thể không có nét đáy, như trong chữ 同 và chữ 月.

7. Viết nét sổ dọc bên trái trước các nét bao quanh
Các nét sổ dọc bên trái được viết trước các nét bao quanh bên ngoài. Trong hai ví dụ sau đây, nét dọc nằm bên trái (|) được viết trước tiên, theo sau là đường nằm phía trên cùng rồi đến đường nằm bên phải (┐) (hai đường này được viết thành 1 nét): chữ 日 và chữ 口.

8. Viết nét bao quanh ở đáy sau cùng
Các thành phần bao quanh nằm dưới đáy của chữ thường được viết sau cùng, như trong các chữ: 道, 建, 凶.

9. Viết các nét chấm, nhỏ sau cùng
Các nét nhỏ thường được viết sau cùng, như nét chấm nhỏ trong các chữ sau đây: 玉, 求, 朮.

Các nét viết của chữ Hán

Chữ Hán trông có nhiều nét phức tạp, nhưng phân tích kỹ ra thì các nét dùng trong chữ Hán chỉ bao gồm 6 nét cơ bản và một số nét viết riêng có quy định cách viết. Việc viết đúng các nét và theo thứ tự giúp cho việc viết chính xác chữ Hán, và đếm chính xác số lượng nét viết của một chữ và do đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn. Các nét viết của chữ Hán như sau

 1. Nét ngang, viết từ trái qua phải:
 2. Nét sổ đứng (dọc), viết từ trên xuống dưới:
 3. Nét phẩy, viết từ trên phải xuống trái dưới:
 4. Nét mác, viết từ trên trái xuống phải dưới:
 5. Nét chấm:
 6. Nét hất:
 7. Nét ngang có móc:
 8. Nét sổ đứng (dọc) có móc:
 9. Nét cong có móc:
 10. Nét mác có móc:
 11. Nét sổ đứng (dọc) kết hợp gập phải:
 12. Nét ngang kết hợp nét gập đứng:
 13. Nét đứng kết hợp với bình câu và móc
 14. Nét phẩy về trái kết thúc bởi chấm:
 15. Nét ngang kết hợp với nét gập có móc:
 16. Nét ngang kết hợp nét phẩy:
 17. Nét phẩy kết hợp nét gập phải:
 18. Nét sổ dọc kết hợp nét hất:
 19. Nét sổ với 2 lần gập và móc
 20. Nét ngang kết hợp nét phẩy và nét cong có móc
 21. Nét ngang kết hợp gập cong có móc:
 22. Nét ngang kết hợp sổ cong
 23. Nét ngang với 3 lần gập và móc
 24. Nét ngang kết hợp nét mác có móc
 25. Nét ngang với 2 lần gập và phẩy
 26. Nét sổ đứng kết hợp nét gập và phẩy
 27. Nét sổ đứng với 2 lần gập
 28. Nét ngang với 2 lần gập
 29. Nét ngang với 3 lần gập

Danh mục 214 bộ Thủ trong tiếng Hán

STTBỘTÊN BỘPHIÊN ÂMÝ NGHĨA
1. nhấtyisố một
2. cổnkǔnnét sổ
3.chủzhǔđiểm, chấm
4.丿phiệtpiěnét sổ xiên qua trái
5.ấtvị trí thứ 2 trong thiên can
6.quyếtjuénét sổ có móc
7.nhịérsố hai
8.đầutóu
9.人(亻)nhân( nhân đứng)rénngười
10.NhiérTrẻ con
11.nhậpvào
12.bátsố tám
13.quynhjiǒngvùng biên giới xa; hoang địa
14.mịchtrùm khăn lên
15.băngbīngnước đá
16.kỷghế dựa
17.khảmkǎnhá miệng
18.刀(刂)đaodāocon dao, cây đao (vũ khí)
19.lựcsức mạnh
20.baobao bọc
21.chuỷcái thìa (cái muỗng)
22.phươngfāngtủ đựng
23.hệche đậy, giấu giếm
24.thậpshísố mười
25.bốcxem bói
26.tiếtjiéđốt tre
27.hánhànsườn núi, vách đá
28.khư, tưriêng tư
29.hựuyòulại nữa, một lần nữa
30.khẩukǒucái miệng
31.Viwéivây quanh
32.thổđất
33.shìkẻ sĩ
34.Trĩzhǐđến ở phía sau
35.Tuysūiđi chậm
36.tịchđêm tối
37.đạito lớn
38.nữnữ giới, con gái, đàn bà
39.tửcon trai; ĐTNX ngôi thứ 2
40.Miênmiánmái nhà, mái che
41.thốncùnđơn vị «tấc» (đo chiều dài)
42.tiểuxiǎonhỏ bé
43.Uôngwāngyếu đuối
44.Thishīxác chết, thây ma
45.triệtchèmầm non, cỏ non mới mọc
46.Sơnshānnúi non
47.xuyênchuānsông ngòi
48.Cônggōngngười thợ, công việc
49.kỷbản thân mình
50.Cânjīncái khăn
51.Cangānthiên can, can dự
52.Yêuyāonhỏ nhắn
53.广nghiễmānmái nhà
54.dẫnyǐnbước dài
55.củnggǒngchắp tay
56.dặcbắn, chiếm lấy
57.Cunggōngcái cung (để bắn tên)
58.kệđầu con nhím
59.Samshānlông,  tóc dài
60.Xíchchìbước chân trái
61.心 (忄)tâm( tâm đứng)xīnquả tim, tâm trí, tấm lòng
62.Quacây qua (một thứ binh khí dài)
63.hộcửa một cánh
64.手 (扌)thủ (tài gảy)shǒuTay
65.Chizhīcành nhánh
66.攴 (攵)phộcđánh khẽ
67.Bán vănwénvăn vẻ, văn chương, vẻ sáng
68.đẩudōucái đấu để đong
69.Cânjīncái búa, rìu
70.phươngfāngvuông
71.không
72.nhậtngày, mặt trời
73.viếtyuēnói rằng
74.nguyệtyuètháng, mặt trăng
75.mộcgỗ, cây cối
76.khiếmqiànkhiếm khuyết, thiếu vắng
77.chỉzhǐdừng lại
78.đãidǎixấu xa, tệ hại
79.thùshūbinh khí dài, cái gậy
80.chớ, đừng
81.tỷso sánh
82.maomáolông
83.thịshìhọ
84.khíhơi nước
85.水 (氵)thuỷshǔinước
86.火(灬)hỏahuǒlửa
87.trảozhǎomóng vuốt cầm thú
88.phụCha
89.hàoyáohào âm, hào dương (Kinh Dịch)
90.爿 (丬)tườngqiángmảnh gỗ, cái giường
91.phiếnpiànmảnh, tấm, miếng
92.nharăng
93.牛( 牜)ngưuníutrâu
94.犬 (犭)khuyểnquảncon chó
95.huyềnxuánmàu đen huyền, huyền bí
96.ngọcđá quý, ngọc
97.quaguāquả dưa
98.ngõangói
99.camgānngọt
100.sinhshēngsinh đẻ, sinh sống
101.dụngyòngdùng
102.điềntiánruộng
103.疋(匹)thấtđơn vị đo chiều dài, tấm (vải)
104.nạchbệnh tật
105.bátgạt ngược lại, trở lại
106.bạchbáimàu trắng
107.Da
108.mãnhmǐnbát dĩa
109.mụcmắt
110.mâumáocây giáo để đâm
111.thỉshǐcây tên, mũi tên
112.thạchshíĐá
113.示 (礻)thị (kỳ)shìchỉ thị; thần đất
114.nhựuróuvết chân, lốt chân
115.hòaLúa
116.huyệtxuéhang lỗ
117.lậpđứng, thành lập
118.trúczhútre trúc
119.mễgạo
120.糸 (糹-纟)mịchsợi tơ nhỏ
121.phẫufǒuđồ sành
122.网 (罒- 罓)võngwǎngcái lưới
123.dươngyángcon dê
124.羽 (羽)lông vũ
125.lãolǎoGià
126.nhiérmà, và
127.lỗilěicái cày
128.nhĩěrtai (lỗ tai)
129.duậtcây bút
130.nhụcròuthịt
131.thầnchénbầy tôi
132.tựtự bản thân, kể từ
133.chízhìđến
134.cữujiùcái cối giã gạo
135.thiệtshécái lưỡi
136.suyễnchuǎnsai suyễn, sai lầm
137.chuzhōucái thuyền
138.cấngènquẻ Cấn (Kinh Dịch); dừng, bền cứng
139.sắcmàu, dáng vẻ, nữ sắc
140.艸 (艹)thảocǎocỏ
141.vằn vện của con hổ
142.trùngchóngsâu bọ
143.huyếtxuèmáu
144.hànhxíngđi, thi hành, làm được
145.衣 (衤)yÁo
146.áche đậy, úp lên
147.見( 见)kiếnjiàntrông thấy
148.giácjuégóc, sừng thú
149.言 (讠)ngônyánNói
150.cốckhe nước chảy giữa hai núi
151.đậudòuhạt đậu, cây đậu
152.thỉshǐcon heo, con lợn
153.trãizhìloài sâu không chân
154.貝 (贝)bốibèivật báu
155.xíchchìmàu đỏ
156.tẩuzǒuđi, chạy
157.túcchân, đầy đủ
158.thânshēnthân thể, thân mình
159.車 (车)xachēchiếc xe
160.tânxīncay, vất vả
161.thầnchénnhật, nguyệt, tinh; thìn (12 chi); chi thứ 5 địa chi
162.辵(辶 )quai xướcchuòchợt bước đi chợt dừng lại
163.邑 (阝)ấpvùng đất, đất phong cho quan
164.dậuyǒumột trong 12 địa chi
165.biệnbiànphân biệt
166.dặm; làng xóm
167kimjīnkim loại; vàng
168.長 (镸- 长)trườngchángdài; lớn (trưởng)
169.門 (门)mônméncửa hai cánh
170.阜 (阝)phụđống đất, gò đất
171.đãidàikịp, kịp đến
172.truy, chuyzhuīchim đuôi ngắn
173.mưa
174.青 (靑)thanhqīngmàu xanh
175.phifēikhông
176.面( 靣)diệnmiànmặt, bề mặt
177.cáchda thú; thay đổi, cải cách
178.韋 (韦)viwéida đã thuộc rồi
179.phỉ, cửujiǔrau phỉ (hẹ)
180.âmyīnâm thanh, tiếng
181.頁 (页)hiệtđầu; trang giấy
182.風 (凬-风)phongfēngGió
183.飛 (飞)phifēiBay
184.食( 飠-饣)thựcshíĂn
185.thủshǒuđầu
186.hươngxiāngmùi hương, hương thơm
187.馬( 马)con ngựa
188.cốtxương
189.caogāoCao
190.bưu, tiêubiāotóc dài; sam (shān)=cỏ phủ mái nhà
191.đấudòuchống nhau, chiến đấu
192.sưởngchàngrượu nếp; bao đựng cây cung
193.cách

tên một con sông xưa

cái đỉnh

194.quỷgǔicon quỷ
195.魚( 鱼)ngưcon cá
196.鳥 (鸟)điểuniǎocon chim
197.lỗđất mặn
198.鹿lộccon hươu
199.麥 (麦)mạchlúa mạch
200.macây gai
201.hoànghuángmàu vàng
202.thửshǔlúa nếp
203.hắchēimàu đen
204.chỉzhǐmay áo, khâu vá
205.mãnhmǐncon ếch; cố gắng (mãnh miễn)
206.đỉnhdǐngcái đỉnh
207.cổcái trống
208.thửshǔcon chuột
209.tỵcái mũi
210.齊 (斉 -齐)tềngang bằng, cùng nhau
211.齒 (歯 -齿)xỉchǐrăng
212.龍 (龙)longlóngcon rồng
213.龜 (亀-龟)quyguīcon rùa
214.dượcyuèsáo 3 lỗ

**** Xem chi tiết về Khóa học viết chữ Hán Nôm và Thư pháp tại đây

Bài nên xem Cách học tiếng Trung hiệu quả nhất
Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

12
Hỏi đáp trực tuyến

6 Comment threads
6 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
newest oldest most voted
01698538320

Cho mình thông tin về lớp học online với bạn.

01262863224

Học tiếng trung online thì làm như thế nào ạ

01657520921

Mình muốn học tiếng trung online thì thủ tục như nào ạ

0901399130

Trọn bộ học tiếng hán bao nhiêu tiền

01627724466

Em muốn học tiếng hán mà em muốn tự học thì mua tài liệu gì ạ

0903240075

Tên tôi là lê thị nga viết tiếng trung như thế nào