Từ Hán Việt

Chuyên mục Tổng hợp và Giải nghĩa các từ Hán Việt

Cục súc là gì? Cục súc hay Cục xúc [Giải nghĩa Hán Việt]

cuc suc la gi

Trung tâm Chinese xin giải thích ý nghĩa từ Cục Súc trong tiếng Trung và cách phát âm cục súc trong tiếng Trung. Cục súc tiếng Trung nghĩa là gì? Phát âm cục súc tiếng Trung: Cục súc 畜生 Ngữ pháp Việt Nam: Tính từ: cục súc Đồng nghĩa: cục cằn Đây là từ Hán Việt Cục nghĩa là “chật hẹp, co quắp, không thể …

Read More »