Giáo trình Hán ngữ tập 1

File Nghe Giáo trình Hán ngữ Quyển 1: Phiên bản mới

Dưới đây là File Nghe tiếng Trung của cuốn 1 trong bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển Phiên bản mới

Bài 1

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 

c: Ngữ âm


Bài 2:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 


c: Ngữ âm


Bài 3:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 


c: Ngữ âm

Xem nội dung Bài 3 Giáo trình Hán ngữ Quyển 1 明天见 Ngày mai gặp lại


Bài 4:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 

c: Ngữ âm


Bài 5:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 

c: Ngữ âm


Bài 6:

Bài 7:

Bài 8:

Bài 9:

Bài 10:

Bài 11:

Bài 12:

Bài 13:

Bài 14:

Bài 15:

Link tải File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Quyển 1: Phiên bản mới tại đây

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

5 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button