File Nghe Giáo trình Hán ngữ Quyển 1: Phiên bản mới

Dưới đây là File Nghe tiếng Trung của cuốn 1 trong bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển Phiên bản mới

Bài 1:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 

c: Ngữ âm


Bài 2:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 


c: Ngữ âm


Bài 3:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 


c: Ngữ âm


Bài 4:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 

c: Ngữ âm


Bài 5:

a: Bài khóa và từ mới

b: Bài tập luyện đọc 

c: Ngữ âm


Bài 6:

Bài 7:

Bài 8:

Bài 9:

Bài 10:

Bài 11:

Bài 12:

Bài 13:

Bài 14:

Bài 15:

Link tải File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Quyển 1: Phiên bản mới tại đây

 

2 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
01633283759
2 years ago

Cho em hỏi là sách gì ạ