Trang chủ / Tài liệu / Tài liệu Nghe, Nói tiếng Trung / File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 1

File Nghe Audio Giáo trình Hán ngữ Phiên bản mới – Quyển 1

Đây là file audio tiếng Trung của cuốn 1 trong bộ Hán ngữ 6 Quyển

Bài 1: Bài khóa và từ mới

Bài 1: Luyện tập: 

Bài 1: Ngữ âm


Bài 2: Bài khóa và từ mới

Bài 2: Luyện tập: 


Bài 2: Ngữ âm


Bài 3: Bài khóa và từ mới

Bài 3: Luyện tập: 


Bài 3: Ngữ âm


Bài 4: Bài khóa và từ mới

Bài 4: Luyện tập: 

Bài 4: Ngữ âm


Bài 5: Bài khóa và từ mới

Bài 5: Luyện tập: 

Bài 5: Ngữ âm


Bài 6:

Bài 7:

Bài 8:

Bài 9:

Bài 10:

Bài 11:

Bài 12:

Bài 13:

Bài 14:

Bài 15:

2
Hỏi đáp trực tuyến

avatar
01633283759
01633283759

Cho em hỏi là sách gì ạ