Trang chủ / Tài liệu / Tài liệu Nghe, Nói tiếng Trung / 301 câu đàm thoại tiếng Hoa qua video bài 02: Bạn có khỏe không?

301 câu đàm thoại tiếng Hoa qua video bài 02: Bạn có khỏe không?

Mẫu câu

你身体好吗?

Nǐ shēntǐ hǎo ma?

Bạn khỏe không?

你们都好吗?

Nǐmen dōu hǎo ma?

Các bạn đều khỏe cả chứ?

您身体好吗?

Nín shēntǐ hǎo ma?

Ngài có khỏe không?

Đoạn hội thoại 1

你早

Nǐ zǎo

Chào buổi sáng

你早

Nǐ zǎo

Chào buổi sáng

你身体好吗?

Nǐ shēntǐ hǎo ma?

Bạn có khỏe khộng?

很好 谢谢

Hěn hǎo xièxiè

Rất khỏe. Cảm ơn

Đoạn hội thoại 2

你们好吗?

Nǐmen hǎo ma?

Các bạn khỏe không?

我们都很好

Wǒmen dōu hěn hǎo

Chúng em đều rất khỏe.

您身体hi号码?

Nín shēntǐ hǎo ma?

Thầy khỏe không?

也很好

Yě hěn hǎo

Tôi cũng rất khỏe

再见.

Zàijiàn

Tạm biết.

Hỏi đáp trực tuyến

avatar