Trang chủ / Học Chữ Hán Nôm / Phần mềm gõ chữ Hán Nôm Vietnamese Keyboard Set trên Mac OS X.

Phần mềm gõ chữ Hán Nôm Vietnamese Keyboard Set trên Mac OS X.

Giới thiệu Phần mềm gõ chữ Hán Nôm Vietnamese Keyboard Set

Download Phần mềm gỗ chữ Hán Nôm Vietnamese Keyboard Set tại đây
WP Spotlight & Quick Look Plugins 3.6 cho phép tìm kiếm Spotlight (từ Mac OS X 10.4 Tiger) và hình thu nhỏ Quick View và xem trước (từ Mac OS X 10.5 Leopard) bao gồm đồ hoạ và bảng biểu cho các tài liệu và các tệp đồ họa được tạo bởi WordPerfect trên bất kỳ nền tảng nào, Bắt đầu từ phiên bản 1. Bên cạnh nội dung văn bản trong phần chính, hộp văn bản, nhận xét, chú thích cuối và phụ chú, các mục bổ sung sau đây được lập chỉ mục bởi trình cắm thêm Spotlight:

Phiên bản của định dạng tài liệu WordPerfect (WP Mac thông qua 4.0),
Phương pháp bảo mật (hoặc “Không” hoặc “Mật khẩu được mã hóa”),
Các phông chữ được sử dụng trong văn bản (tìm kiếm “Courier”),
Các ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản (tìm kiếm “en” cho tiếng Anh, “de” cho tiếng Đức),
Chiều cao và chiều rộng trang ở các điểm (tìm kiếm chiều rộng> 600 để tìm Thư Hoa Kỳ nhưng không phải A4), và
Số trang (ước tính là 1800 ký tự trên mỗi trang).

Bộ Bàn phím Tiếng Việt

Bố cục bàn phím mặc định của Mac OS X theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, được đánh số là TCVN 6064: 1995 . Khi gõ bằng bàn phím này, văn bản tiếng Việt được tạo theo tiêu chuẩn mã hoá Unicode.

Bộ Bàn phím Tiếng Việt cung cấp các bàn phím bổ sung với cả hai cách đánh máy thay thế và mã hoá thay thế cho văn bản tiếng Việt được tạo ra. Các phương pháp đánh máy khác là Vietnamese-Telex, Vietnamese-VNI, và Vietnamese-AZERTY, một phiên bản của phương pháp nhập tiếng Việt-Telex dựa trên bàn phím AZERTY của Pháp. Các mã hóa thay thế cung cấp là ABC, ISC, VNI, và VPS. Trong số này, ISC được sử dụng với các phông chữ ISC như Adobe Garamond Vie , trong khi VNI có thể được sử dụng với các phông chữ VNI như VNI-Times , hoặc trong định dạng Macintosh hoặc Windows. Mã hóa ABC thích hợp để gõ với các phông chữ ABC như .VnTime trong một số ứng dụng nhận dạng Unicode.

In many Mac OS X applications, Vietnamese text can be converted among different encodings via the Services menu. For conversion via the command line, an enhanced Macintosh port of UVConverter 1.1.3b, the universal command-line Vietnamese text encoding converter by Pham Kim Long, is included.

Vietnamese Keyboard Set further includes Nôm-Telex, Nôm-VNI, and Nôm-VIQR input method plug-ins, which enable typing of Nôm characters on Mac OS X, e.g. in combination with the freely available NomNaTongLight font.

Vietnamese-2.1.dmg (913 KB, Universal Binary)

For Mac OS X 10.4 and 10.3 use:
Vietnamese-2.0.1.dmg (821 KB, Universal Binary)

Đối với Mac OS X 10.2 trở về sử dụng:
Vietnamese-1.6.dmg (321 KB) và UVConverter-1.1.3b.dmg (332 KB)

WordPerfect DocCompare

WP DocCompare là một bổ sung miễn phí cho Corel WordPerfect cho Macintosh bổ sung tính năng so sánh tài liệu hiện đại. Khi được gọi, nó so sánh văn bản của cửa sổ phía trước với văn bản của cửa sổ thứ hai và đánh dấu bất kỳ từ nào trong tài liệu khác với văn bản tương ứng trong tài liệu kia.

WP DocCompare yêu cầu máy tính Macintosh với System 7.5 hoặc mới hơn, WordPerfect 3.5 hoặc mới hơn và MacPerl . Tất cả các phần mềm đều có sẵn; Cho phiên bản mới nhất của WordPerfect, hãy tham khảo nhóm hỗ trợ WordPerfect Mac .

Chính WP DocCompare được phân phối như là một AppleScript và AppleScript biên dịch, vào những tài liệu được so sánh sẽ bị loại bỏ.

Biểu tượng AppleScript

Nó được xây dựng xung quanh một thuật toán năng động tìm thấy một chuỗi con chung dài nhất (LCS) của hai chuỗi. Thuật toán từ phiên bản 2.0 được mô tả trong thuật toán nhanh để tính toán các chuỗi con chung dài nhất , CACM, vol.20, no.5, trang 350-353, tháng 5 năm 1977, với một vài cải tiến cho tốc độ cao hơn. Bởi vì WP DocCompare áp dụng cùng một thuật toán cho các câu đầu tiên và sau đó cho các từ, các tài liệu lớn có ít nhất một vài câu chung được xử lý trong một khoảng thời gian cần thiết để tính toán toàn diện. Cách tiếp cận này không đảm bảo dẫn đến LCS của từ nhưng trong thực tế thường sẽ làm.

Vui lòng tải về các phiên bản mới nhất của WP DocCompare từ tệp lưu trữ nhóm WordPerfect Mac :

DocCompare_2.0.1.sit (24 KB) cho Mac OS 9 và trước đó, cũng như khi chạy trong thi đua ví dụ như dưới SheepShaver . Với SheepShaver, sử dụng MacPerl 5.2.0r4 .

DocCompare_2.1.sit (65 KB) để sử dụng trong Mac OS X 10.2 đến 10.4 với WordPerfect đang chạy trong môi trường Cổ điển.

WP DocCompare 2.1 tương thích với Mac OS X phiên bản 10.1.2 đến 10.4.11, nơi mà nó không yêu cầu MacPerl và chạy trong một quá trình riêng biệt ngoài Classic.

**** Xem chi tiết về Khóa học viết chữ Hán Nôm và Thư pháp tại đây

Hỏi đáp trực tuyến