Trang chủ / Tài liệu / 301 câu đàm thoại tiếng Hoa qua video bài 04: Xin hỏi quí danh của bạn?

301 câu đàm thoại tiếng Hoa qua video bài 04: Xin hỏi quí danh của bạn?

Mẫu câu:

你姓什么?

Nǐ xìng shénme?

Bạn họ gì?

我姓。。。

Wǒ xìng…

Tôi họ…

我叫。。。

Wǒ jiào…

Tôi tên…

认识你我很高兴

Rènshì nǐ wǒ hěn gāoxìng

Quen biết bạn tôi rất vui.

Đoạn hội thoại 1

你好

Nǐ hǎo

Chào bạn

我叫玛丽,你姓什么?

Wǒ jiào mǎlì, nǐ xìng shénme?

Mình tên Mali, bạn họ gì?

我姓王。我叫王兰。

Wǒ xìng wáng. Wǒ jiào wáng lán.

Mình họ Vương. Mình tên Vương Lan

认识你我很高兴

Rènshì nǐ wǒ hěn gāoxìng

Quen biết bạn mình rất vui.

认识你我也很高兴

Rènshì nǐ wǒ yě hěn gāoxìng

Quen biết bạn mình cũng rất vui

Đoạn hội thoại 2

老师 。你贵姓?

Lǎoshī. Nǐ guìxìng?

Thầy, Thầy họ gì ạ?

我姓张

Wǒ xìng zhāng

Tôi họ Trương

你叫什么名字?

Nǐ jiào shénme míngzì?

Em tên là gì?

我叫大卫

Wǒ jiào dà wèi

EM tên David

她姓什么?

Tā xìng shénme?

Cô ấy họ gì vậy?

她姓王

Tā xìng wáng

Cô ấy họ Vương

她是老师吗?

Tā shì lǎoshī ma?

Cô ấy là giáo viên sao?

她不是,他是学生。

Tā bùshì, tā shì xuéshēng.

Không phải. Cô ấy là sinh viên.

Hỏi đáp trực tuyến

avatar