Bài 8: 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa: Bây giờ là mấy giờ ?


Video 301 câu đàm thoại tiếng Hoa bài 8: Bây giờ là mấy giờ ? là 1 trong 40 video trong cuốn sách 301 câu đàm thoại tiếng Hoa  được biên soạn theo chủ đề tiếng Trung giao tiếp hàng ngày cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.

Mỗi bài học đều được chuyển tải sang dạng video có hình ảnh bám sát đời sống giúp bạn học tiếng Hoa dễ dàng hơn.

***Xem lại bài 7: Nhà bạn có mấy người

一、 句子Jùzi Câu

现在几点?
Xiànzài jǐ diǎn?
Bây giờ là mấy giờ?

现在七点二十五分。
Xiànzài qī diǎn èrshíwǔ fēn.
Bây giờ là bảy giờ hai mươi lăm phút.

你几点上课?
Nǐ jǐ diǎn shàngkè?
Mấy giờ bạn lên lớp?

差一刻八点去。
Chà yí kè bā diǎn qù.
Tám giờ kém mười lăm.

我去吃饭。
Wǒ qù chīfàn.
Tôi đi ăn cơm.

我们什么时候去?
Wǒmen shénme shíhou qù?
Lúc nào chúng ta đi?

太早了。
Tài zǎole.
Sớm quá.

我也六点半起床。
Wǒ yě liù diǎn bàn qǐchuáng.
Tôi cũng dậy lúc sáu giờ rưỡi.

二、 会话 Huìhuà Hội thoại

Hội thoại 1

玛丽:现在几点?
Mǎlì: Xiànzài jǐ diǎn?
王兰:现在七点二十五分。
WángLán: Xiànzài qī diǎn èrshíwǔ fēn.
玛丽:你几点上课?
Mǎlì: Nǐ jǐ diǎn shàngkè?
王兰:八点。
WángLán: Bā diǎn.
玛丽:你什么时候去教室?
Mǎlì: Nǐ shénme shíhou qù jiàoshì?
王兰:差一刻八点去。
WángLán: Chà yí kè bā diǎn qù.
玛丽:现在你去教室吗?
Mǎlì: Xiànzài nǐ qù jiàoshì ma?
王兰:不去,我去吃饭。
WángLán: Bú qù, wǒ qù chīfàn.

Hội thoại 2

刘京:明天去长城,好吗?
LiúJīng: Míngtiān qù Chángchéng, hǎo ma?
大卫:好,什么时候去?
Dàwèi: Hǎo, shénme shíhou qù?
刘京:早上七点。
LiúJīng: Zǎoshang qī diǎn.
大卫:太早了。七点半吧。你几点起床?
Dàwèi: Tài zǎole. Qī diǎn bàn ba. Nǐ jǐ diǎn qǐchuáng?
刘京:六点半,你呢?
LiúJīng: Liù diǎn bàn, nǐ ne?
大卫:我也六点半起床。
Dàwèi: Wǒ yě liù diǎn bàn qǐchuáng.

三、 生词Shēngcí Từ mới

1现在 Xiànzàibây giờ, hiện tại
2Diǎngiờ
3Fēnphút
4Chàkém
5mười lăm phút, 1 khắc
6Chīăn
7Fàncơm
8时候Shíhoulúc, khi
9Bànmột nửa
10dậy
11Chuángcái giường
12早上Zǎoshangsáng sớm
13Ba(trợ từ)
14Liǎnghai
15食堂Shítángphòng ăn
16电影Diànyǐngphim, điện ảnh
17睡觉Shuìjiàongủ
18早饭Zǎofànbữa sáng
19专名zhuānmíngDanh từ riêng
20长城ChángchéngTrường thành

***Xem tiếp bài 9: Bạn ở đâu

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không coppy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments