Home / Tiếng Trung Chuyên ngành

Tiếng Trung Chuyên ngành

Mục lục chính của chuyên mục tiếng Trung chuyên nghành


1. Tiếng Trung chuyên ngành Du lịch


2. Tiếng Trung Văn Phòng


Bài 3: Tiếng Trung Du Lịch: Hành lý

Từ vựng tiếng Trung về gửi hành lý 超重(chāozhòng):Vượt quá số ký, quá tải. 托运(tuōyùn):Ký gửi hàng hóa, nhờ vận chuyển 运费(yùnfèi):Chi phí vận chuyển 算(suàn):Tính toán. 价目表(jiàmùbiǎo):Bảng gía 运(yùn):Vận chuyển, khuân vác. 服务(fúwù):Dịch vụ. xíng li lĭng qŭ chù …

Read More »